Revenue Streams รายรับของธุรกิจ

รายได้หรือรายรับของธุรกิจในแต่ละส่วนที่เข้ามาในระบบ การพิจารณารายรับหรือรายได้ของธุรกิจนั้นนั้นจะช่วยให้สามารถแยกส่วนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้แล้ว ยังช่วยให้เราปรับปรุงกิจกรรมที่ทำรายได้ไม่ตามเป้าที่ตั้งไว้ หรือตัดกิจกรรมที่ไม่ทำกำไรให้บริษัททำให้ลดรายจ่ายของบริษัทได้อีกด้วย #BMC #businessmodelcanvas #canvas #ธรกจ #การตลาด #marketing #onlinemarketing #online

Revenue Streams รายรับของธุรกิจ