KOL LIVE ขายของปลอมมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี

มาตรา 214 กฎหมายอาญาในประเทศจีน กำหนดว่าการขายสินค้า เพื่อทำกำไรจากสินค้าปลอม หรือมี เครื่องหมายการค้า / การจดทะเบียนปลอม จะมีโทษความผิดทางกฎหมายหรือมีพฤติการณ์ร้ายแรงอื่น ๆที่เข้าข่ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ . หากมีพฤติการณ์ร้ายแรงอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 3 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปีและต้องระวางโทษปรับ . นอกจากนี้ คนดังทางอินเทอร์เน็ตหรือคนดังใช้ข้อได้เปรียบด้านการเข้าชมของตนเอง เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ขายในระหว่างการถ่ายทอดสดอย่างไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมหลอกลวงของผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัดและพวกเขาต้องรับผิดชอบค่าชดเชยทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับขายสินค้าปลอม . . Cr. Liang Level Up

KOL LIVE ขายของปลอมมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี