Customer Relationships ความสัมพันธ์กับลูกค้า

เป็นวิธีการสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าอยากจะกลับมาใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์กับเราอีกครั้ง เช่น การพัฒนาพนักงานให้อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเป็นอย่างดีและให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งก่อนและหลังการขาย , การมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าทำบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตัวเอง , การสร้างชุมชนให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มธุรกิจให้มีการพูดคุยทำความรู้จักกัน คนในชุมชนสามารถใช้งานร่วมกัน และนอกจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาระหว่างลูกค้าที่แตกต่างกันก็สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งการเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น facebook fanpage เพื่อการตอบสนองต่อลูกค้าที่รวดเร็ว ถ้าเราต้องการให้ลูกค้ารู้สึกกับเราอย่างไร ก็ควรปฏิบัติตัวกับพวกเขาเช่นนั้น #businessmodelcanvas #canvas #ดจทล #digital #ธรกจ #BMC #onlinemarketing #online #การตลาด #marketing #agency

levelupthailand | China Marketing บริการทำการตลาดจีน
E-Book บุกตลาดจีน | ประเทศไทย | China Marketing บริการทำการตลาดจีน
call level up china
  • facebook level up china
  • line level up china

บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ​ I  สวนเพลิน มาร์เก็ต ชั้น 3 3654 ถนนพระรามที่ 4 คลองตัน คลองเตย กทม 10110