5 Platform ยกระดับชีวิตคนจีน จะบุกตลาดจีนจำเป็นต้องรู้

ทุกวันนี้เมืองต่างๆของจีนกำลังให้ความสำคัญกับระบบโครงข่ายสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่า 5 Platform ซึ่งจะเป็นอนาคตใหม่สำหรับผู้บริโภคในทั่วโลก สำหรับประเทศจีนเอง ก็เริ่มมีการพัฒนาและใช้งานระบบนี้มากขึ้น แต่ก่อนอื่นมารู้จักกับ 5 Platform เล็กน้อย ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมของจีนตามแผน Sinovation ที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2009 5 Platform คือ การบูรณาการ Platform ทั้ง 5 ด้านที่ครอบคลุมกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ได้แก่ วิถีชีวิตประจำวัน การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ภาคอุตสาหกรรม พัฒนารูปแบบชีวิต Start Up ด้านนวัตกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังรวมกับนโยบาย One Clouds ซึ่งก็คือ ระบบและพื้นที่สำหรับการการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆไว้บน Platform ตัวเดียว ซึ่งข้อดีก็คือ จะช่วยให้ภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์ทั้งการแบ่งปันเพื่อนำไปวิเคราะห์โดยอิงข้อมูลสารสนเทศที่มีระบบป้องกันภัยที่เข้มแข็ง ทำให้ข้อมูลสารสนเทศมีคุณค่าในแง่ของการใช้งานเพื่อประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น โดยรวมแล้ว จึงอาจเรียกได้ว่านี่คือ One Clouds Five Platform แล้วจะใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง อาทิเช่น จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลสารสนเทศให้กับภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เช่น สำหรับตรวจสอบข้อมูลจากภาครัฐ ระบบการเดินทาง คมนาคม ระบบสวัสดิการสังคม การรักษาพยาบาล ตรวจสอบสุขภาพ การออกกำลังกาย ระบบรักษาความปลอดภัย การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งก็สรุปได้ว่า สามารถจะครอบคลุมในทุกด้านของชีวิตผู้คน ปัจจุบัน Platform เหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองและยกระดับการใช้ชีวิตของคนจีนอย่างครอบคลุมหลายมิติ ซึ่งก็คาดว่าจะสอดรับกับการพัฒนาเมืองสำคัญหลายแห่งให้เป็น Smart City ซึ่งภายในปี 2020 ก็จะผ่านการพัฒนาเฟสแรกได้ สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มศึกษาการเจาะตลาดจีน และในส่วนของตลาดออนไลน์ การศึกษานวัตกรรมเหล่านี้มีความจำเป็นมาก โดยช่องทางออนไลน์สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการเจาะตลาดชนบทได้ เพราะเวลานี้คนจีนนิยมใช้งาน WechatPay ในการจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสำหรับร้านค้าปลีกทั่วไปอย่างมากเช่นกัน สำหรับการขอเปิดใช้บริการ WechatPay กับบริษัทตัวแทนหรือที่ปรึกษาในการทำตลาดจีน ท่านสามารถติดต่อกับทางทีมงาน Levelup ได้เช่นกันครับ #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

5 Platform ยกระดับชีวิตคนจีน จะบุกตลาดจีนจำเป็นต้องรู้