top of page

โรงแรมอัจฉริยะแห่งแรกที่นครเฉิงตู

เป็นเวลานานนับศตวรรษที่นครเฉิงตูเป็นเมืองสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวของจีน เมื่อมาถึงสมัยปัจจุบัน เฉิงตูก็กลายเป็นนครสำคัญทางด้านนวัตกรรมใหม่ที่จะเปิดรับจากทั่วโลก และเป็นแหล่งนำร่องที่สำคัญ สำหรับ “โรงแรมอัจฉริยะ” (Smart Hotel) ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญตามแนวทางการสร้างและยกระดับเมืองหลายแห่งให้เป็น Smart City โดยเริ่มเปิดให้บริการมาเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา “โรงแรมเล่ออี้”(乐易)Leyi Hotel นับเป็นโรงแรมแห่งแรกในเฉิงตูที่นำระบบปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้ในด้านการบริหารจัดการแทนแรงงานมนุษย์ โดยเป็นการทำงานผ่านระบบ Digital ซึ่งปัจจุบันมีโรงแรมอยู่ทั่วประเทศจีนทั้งหมด 5 สาขา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้น 2 แห่ง นอกจากนั้นก็มีที่เซี่ยงไฮ้ 1 แห่ง สำหรับที่เฉิงตูถือว่าเป็นแห่งล่าสุด และนับเป็นแห่งแรกในภาคตะวันตกตอนในของจีนด้วย สำหรับโรงแรมแห่งนี้จะมีห้องพักรวมแล้วทั้งหมด 24 ห้อง ราคาที่พักเริ่มต้นตั้งแต่ 99 หยวน – 269 หยวน หรือเท่ากับประมาณ 500 บาท – 1,300 บาท ต่อคืน ในส่วนของระบบการทำงานโดย AI นั้น ได้แก่ระบบการจองที่พัก เช็คเข้า-เช็คออก ซึ่งสามารถใช้ระยะเวลาทั้งหมดได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น แล้วยังมีระบบการแสกนใบหน้า ไปจนถึงการใส่รหัสทดแทนการใช้ Key Card ในการเข้าห้องหรือเปิด-ปิดไฟภายในห้องด้วย นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงระบบกับ Cloud เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับเก็บสถิติและควบคุมระบบการทำงานในภาพรวมต่างๆด้วย ในส่วนของความพึงพอใจนั้น ก็นับว่าเป็นโรงแรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยสาเหตุหลักที่ทำให้โรงแรมได้รับความนิยมก็เนื่องจากมีระบบการให้บริการที่ดี มีแหล่งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งระบบการให้บริการยังสามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้เข้าพักได้ดีด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงแรมสำหรับยุทธศาสตร์ Smart City ของจีนในอนาคต #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

โรงแรมอัจฉริยะแห่งแรกที่นครเฉิงตู
bottom of page