top of page

เอกชนจีนสนใจลงทุนยกระดับสนามบินเล็กในภาคอีสานของไทย

ก่อนหน้านีมีข่าวเป็นระยะเกี่ยวกับโครงการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ในเชียงใหม่ โดยมีทุนจีนเข้าร่วม แต่นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีรายงานเกี่ยวกับความสนใจของนักลงทุนจีนที่จะเข้ามายกระดับสนามบินเล็กของไทยสามแห่ง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอาจประเมินได้ว่า จากทิศทางนี้ก็แสดงถึงความสนใจในแง่การลงทุนของจีนสำหรับสองจังหวัดที่เป็นประตูทางเข้าของภาคอีสานของไทย ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการออกมาจากนักลงทุนฝั่งจีน มีเพียงข่าวที่ระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาติดต่อกันระหว่างนักลงทุนและนักพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่ที่แน่ๆคือหากเกิดขึ้นจริง ก็อาจจะเป็นการขอกู้เงินของฝั่งนักลงทุนจีนกับทางรัฐบาลของจีน ซึ่งก็น่าจะได้รับการสนับสนุน เพราะเป็นหนึ่งในนโยบายของภาครัฐจีนที่ต้องการขยายการลงทุนทางด้านระบบ Logistics และ Real Estate ในต่างแดนที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนอยู่แล้วนั่นเอง นอกจากการเข้ามาร่วมทุนและยกระดับสนามบินเล็กทั้งสามแห่งนี้แล้ว ยังมีการคาดการณ์ถึงการยกระดับให้กับสนามบินเล็กอีกราว 28 แห่งในระดับท้องถิ่นของอาเซียน ซึ่งก็มีสนามบินเล็กอื่นๆของไทยรวมอยู่ด้วย ซึ่งต้องติดตามดูต่อไป #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

เอกชนจีนสนใจลงทุนยกระดับสนามบินเล็กในภาคอีสานของไทย
bottom of page