เมื่อเฉิงตู อดีตเมืองหลวงของเล่าปี่กำลังจะนำร่องใช้ 5G

สำนักข่าวซินฮว๋าได้รายงานถึงการพัฒนาและยกระดับการใช้งานของสัญญาณจาก 4G ขึ้นมาเป็น 5G ตั้งแต่ในเดือนเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยเริ่มนำร่องใช้งานกับเมืองสำคัญ 6 แห่ง ซึ่งมีนครเฉิงตูเป็นสถานที่แรกที่จะเริ่มใช้งาน บริษัท China Telecom ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีน ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายสำหรับการเป็นสถานีนำร่องของสัญญาณ 5G ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ นครเฉิงตู สงอัน เซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ ซูโจว และหลานโจว ทั้งนี้จะเริ่มทดลองใช้สัญญาณ 5G ที่นครเฉิงตูเป็นแห่งแรก อย่างไรก็ตามกว่าจะเปิดใช้งานเต็มที่ก็คาดว่าในปี 2563 โดยในระหว่างนี้ทาง China Telecom จะได้ทำการพัฒนาปรับปรุงสัญญาณเพื่อให้ใช้งานทั่วประเทศได้จริง สำหรับสาเหตุหลักที่เลือกนครเฉิงตู เนื่องจากปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนตะวันตกที่มีการเชื่อมต่อกับจงหยวนหรือภาคกลางของจีน สำหรับสัญญาณ 5G ถือว่าเป็นการยกระดับจากสัญญาณ 4G รับส่งข้อมูลที่ระดับ 1 Gbps ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเพื่อให้เกิด Smart city ตามแนวนโยบายของรัฐบาลจีนที่จะมุ่งหน้าสู่อนาคตและทำให้จีนกลายเป็นชาติยิ่งใหญ่ทางนวัตกรรมตามแผน Sinovation ซึ่งการยกระดับในครั้งนี้ก็จะทำให้โอกาสของการบริการด้าน E-Commerce ในนครเฉิงตูทำได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการลงทุนอื่นๆจากต่างชาติ ซึ่งไทยเองก็เป็นหนึ่งในชาติที่มีการเข้าไปลงทุนในเฉิงตูไม่น้อย หากต้องการศึกษาข้อมูลการตลาดจีน ติดต่อได้ทางเพจ Levelupthailand ครับ #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

เมื่อเฉิงตู อดีตเมืองหลวงของเล่าปี่กำลังจะนำร่องใช้ 5G