top of page

เขตเศรษฐกิจตงเป่ย ทำไมสำคัญกับอุตสาหกรรมของจีน

เป็นอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจสำคัญของจีน หากคนที่สนใจการทำตลาดจีน ทั้งการนำเข้าและส่งออกควรรู้จักครับ เพราะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเลยทีเดียว สำหรับ เขตเศรษฐกิจตงเป่ย หรือก็คือ เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดว่าเป็นเขตสำคัญในส่วนของการผลิตและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานของจีนสมัยใหม่เวลานี้ ด้านพื้นที่นั้น มีอาณาเขตคลุมพื้นที่อยู่บริเวณจุดเชื่อมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน คลุมเข้าไปยังภาคตะวันออกของเขตปกครองตนเองของมองโกเลียส่วนในด้วย ซึ่งเขตนี้จะประกอบไปด้วย มณฑลเหลียวหนิง จี๋หลิน เฮยหลงเจียง ในส่วนของมองโกลนั้น ครอบคลุมห้าหัวเมือง ได้แก่ ซินอัน ฮูหลุนเป้ยเอ่อ ทงเหลียว ชื่อเฟิง ซีหลินเกอเร่อ พื้นที่ทั้งหมด 1.45 ล้านตารางกิโลเมตร กินบริเวณร้อยละ 15 ของจีน นับว่ามีพื้นที่มหาศาลมาก ส่วนประชากรอยู่ที่ประมาณ 120 ล้านคน ในภาพรวมแล้วพื้นที่นี้มีความสำคัญของจีนมาก เพราะมีอาณาบริเวณกว้างขวาง ถือเป็นแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมของจีน มีโรงงานและนิคมอุตสากรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้ เหล็กกล้า รวมถึงภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารอีกด้วย หลายปีที่ผ่านมา มีสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเป็นหัวหอกสำคัญในการส่งออก นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีความพยายามที่จะปรับสภาพโรงงานกว่า 1,000 แห่งให้เป็นการใช้พลังานแสดงอาทิตย์เพื่อลดปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างหนักแล้วส่งผลกระทบต่อภาคเหนือของจีน โดยเป็นการหันมาใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน ซึ่งก็ทำให้พื้นที่นี้จะกลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมยุคใหม่ของจีนในอนาคต

เขตเศรษฐกิจตงเป่ย ทำไมสำคัญกับอุตสาหกรรมของจีน
bottom of page