top of page

อุตสาหกรรมจีนในไตรมาสแรกของปี 2018 ยังคงเติบโต

สำนักข่าวซินฮว๋ารายงานเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในไตรมาสแรก หรือ Q1 ของปี 2018 ระบุว่าในภาคอุตสาหกรรมมีผลกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 นอกจากนี้ หากอ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) ในเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียว ก็มีการเติบโตมากขึ้นเมื่อเทียบกับในเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์ อยู่ที่ร้อยละ 16.1 โดยคิดเป็นผลกำไรมากกว่า 20 ล้านหยวน หรือประมาณ 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และหากเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน จะมีผลกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวของคนจีนในเดือนมีนาคม ก็ส่งผลทำให้มีการผลิตที่ช้าลงจากเดิม สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีผลกำไรมากที่สุด ได้แก่อุตสาหกรรมเหมือง ที่มีส่วนแบ่งอยู่ที่ร้อยละ 36.1 ในขณะที่อุตสาหกรรมและกิจการด้านน้ำและพลังงานความร้อน อยู่ที่ร้อยละ 30.4 สำหรับการเติบโตทางด้าน GDP ในปีนี้ ก็ยังคงคาดว่าจะลดลงต่อไปเช่นเดียวกับที่ลดลงมาตลอดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ทางรัฐบาลจีนก็ไม่ได้วิตกมากนัก เพราะคาดการณ์ไว้แล้วถึงการเติบโตของ GDP ที่จะลดลง แล้วจะหันไปให้ความสำคัญกับการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคมากขึ้นแทน ซึ่งก็จะสะท้อนไปยังภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเช่นกัน #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

อุตสาหกรรมจีนในไตรมาสแรกของปี 2018 ยังคงเติบโต
bottom of page