top of page

อัพเดท การขอวีซ่าไปจีนอย่างง่ายๆ ในปี 2019

#ขอวีซ่าท่องเที่ยวไปจีน ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถทำเรื่องเพื่อยื่นด้วยตัวเองอย่างง่าย ๆ ครับ ซึ่งทางเพจเลยอยากนำขั้นตอนมาแบ่งปันให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสไปประเทศจีน ซึ่งใช้เวลาแค่ 4 วันก็ทำได้แล้ว มาลองดูขั้นตอนกันเลยครับว่า มีอะไรบ้าง ไปติดต่อที่ยื่นวีซ่า สถานที่คือ อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ซึ่งเราสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ไปขึ้นที่สถานีเพชรบุรี เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อม 1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน จากวันเดินทาง 2. สำเนาพาสปอร์ต ในหน้าที่มีข้อมูลของเรา 1 ใบ 3. รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ พื้นหลังขาว สีเสื้อตัดกับพื้นหลังชัดเจน จำนวน 2 รูป 4. ฟอร์มสำหรับยื่นขอวีซ่า สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้ 5. ใบจองโรงแรม 6. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ถ้ามีตั๋วแค่ขาเดียว ต้องเขียนรายละเอียดการเดินทางลงในกระดาษอีกแผ่นมาให้ชัดเจนว่าไปไหน และจะออกนอกประเทศจีนวันไหน 7. กรณีเคยเข้าจีนมาแล้ว ให้เตรียมหน้าวีซ่าที่เคยได้รับมาแสดงด้วย 8. ใบมอบฉันทะ ในกรณีที่เรามอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นวีซ่าแทน พร้อมเซ็นชื่อรับรองว่าอนุญาตให้ผู้ที่ถือเอกสารของเรามายื่นให้ด้วย ค่าธรรมเนียม สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวแบบขอเข้าครั้งเดียว สามารถใช้อยู่ได้ 30 วัน ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท โดยมีกำหนดคือ 4 วันทำการ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวในจีนครับ ========================================= #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ #วซา #การทองเทยว

อัพเดท การขอวีซ่าไปจีนอย่างง่ายๆ ในปี 2019
bottom of page