top of page

อัพเดทกระแส สินค้ารุ่งและร่วงในตลาดจีน

อัพเดทกระแส สินค้ารุ่งและร่วงในตลาดจีน ตรงนี้มีข้อมูลน่าเชื่อถือจากทาง Chinainternetwatch ที่ระบุว่า "น้ำยาบ้วนปาก" มียอดขายมาแรงมากที่สุดในปี 2018 ที่ผ่านมา มีรายงานจากการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าประมาณ 50 รายการ พบว่าใน 5 อันดับแรกของกลุ่มสินค้าในประเทศจีนที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายสูงสุด ได้แก่ น้ำยาบ้วนปาก ที่ร้อยละ 48.6 เครื่องใช้ในครัว ที่ร้อยละ 23.4 อาหารสัตว์ ที่ร้อยละ 17.5 เครื่องสำอาง ที่ร้อยละ 16.1 นมถั่วเหลือง ที่ร้อยละ 15.8 หากลองวิเคราะห์ในภาพรวม เท่ากับว่ากลุ่มบริโภค อุปโภค และของใช้ในครัวเรือน มีอัตราการเพิ่มสูงสุด สำหรับเครื่องสำอางนั้น มีบางรายงานระบุว่า เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและมียอดขายสูงสุดทางออนไลน์ของจีน ซึ่งก็ถือว่าการแข่งขันรุนแรงมากด้วย ส่วนในกรณีที่แบรนด์ไทยคิดจะเจาะตลาดนี้ของคนจีน ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเป็นการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น่าศึกษา และเครื่องสำอางในหลายแบรนด์ของไทยก็มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวจีนด้วย เช่น Mistine และ Beauty Buffet เป็นต้น สำหรับในปัจจุบัน ตัวเลขการส่งออกเครื่องสำอางไทยตามรายงานของกรมศุลกากรจากในปี 2017 ที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง 8.2 หมื่นล้านบาท ที่เรียกได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ยังรอผู้เข้าไปเล่นอยู่อีกมาก แล้วก็ยังมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี และแทบไม่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนมากนัก ขณะเดียวกันยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วย ซึ่งก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากกระแสของการดูแลสุขภาพตัวเองของคนจีนมากขึ้น นอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า ในหลายเมืองใหญ่ของจีนโดยเฉพาะภาคตะวันตกตอนในและภาคใต้ สินค้ากลุ่มดังกล่าวนี้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าสองเท่า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากรายได้โดยเฉลี่ยของคนจีนในเมืองใหญ่ในภูมิภาคเหล่านี้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 25 อีกทั้งยังอาจจะเป็นผลมาจากความต้องการสินค้าพื้นฐานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้ากลุ่มที่มียอดขายน้อยลงมากที่สุดได้แก่ หมากฝรั่ง ที่ร้อยละ -14.7 ผ้ากันเปื้อน ที่ร้อยละ -12.3 ผงชูรส ที่ร้อยละ -10.2 ของฝากด้านศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ –8.0 ผลิตภัณฑ์จากหนัง ที่ร้อยละ -6.8 ถ้าลองเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มียอดขายเติบโตสูงสุดจากข้อแรก เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือนก็ติดอันดับ 1-3 เช่นกัน ซึ่งน่าสังเกตว่า เมื่อน้ำยาบ้วนปากมียอดขายเติบโตสูงสุด หมากฝรั่งก็กลายเป็นสินค้าที่มียอดขายเติบโตน้อยที่สุดไปด้วย อาจวิเคราะห์ได้ว่า เพราะสามอันดับที่กล่าวมา มีกระแสในจีนที่แนะนำให้ลดการใช้ลง ไปจนถึงการให้ความสำคัญด้านโภชนาการและสุขภาพของคนจีน สำหรับกลุ่มของฝากด้านศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับชาวต่างชาติ ก็คือหมายถึง เครื่องรางของขลัง รูปปั้น เหรียญตรา พระพุทธรูป วัตถุบูชาต่างๆ อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน

อัพเดทกระแส สินค้ารุ่งและร่วงในตลาดจีน
bottom of page