top of page

หลักการปกครองจีน ประชาชนต้องอยู่ดีกินดี

ประเทศจีนนับว่าเป็นชาติใหญ่ มีหลากหลายเผ่าพันธุ์รวมกัน มีวัฒนธรรมเก่าแก่ ผ่านสงครามและความยากลำบากมากมาย และมีแนวทางในการปกครองบ้านเมืองที่ผ่านการสืบทอดและพัฒนาปรับปรุงลองผิดลองถูกอย่างหนักกันมาตลอด 4,000 กว่าปี . กระทั่งในยุคปัจจุบัน นาย สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ก็ยังคงยึดแนวทางสำคัญข้อหนึ่งไว้เป็นหลักก็คือ การปกครองบ้านเมือง ประชาชนต้องอยู่ดีกินดี . ในคำปราศรัยของ สี จิ้นผิง ในโอกาครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลกและนับเป็นพรรคที่สร้างผลสะเทือนต่อประวัติศาสตร์จีนและของโลกอย่างมากนั้น ก็ยิ่งตอกย้ำแนวคิดนี้ . "การแสวงหาความสุขเพื่อประชาชนและการฟื้นฟูชาติให้กลับมายิ่งใหญ่ ถือว่าเป็นปณิธานและพันธกิจของพรรคตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมา" . นับว่า พคจ. สามารถทำให้จีนกลายเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่แล้วเกิดขึ้นได้ เวลานี้จีนคือชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และยังบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงการยกระดับความอยู่ดีกินดีของประชาชนให้พ้นจากความยากจน . ในอดีต หลี่ซื่อหมิน หรือ พระเจ้าถังไท่จงมหาราช ฮ่องเต้ผู้ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์จีนว่าเป็นจักรพรรดิที่ยอดเยี่ยมที่สุดพระองค์หนึ่ง สาเหตุสำคัญก็คือเป็นฮ่องเต้ไม่กี่พระองค์ที่ยอมรับฟังคำตักเตือนทักท้วงจากเหล่าขุนนาง แล้วปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตนรวมถึงนโยบายเพื่อบ้านเมืองได้ . ต่อมา นักปราชญ์อู๋จิง ได้รวบรวมหลักการปกครองในรัชสมัยของถังไท่จง เรียกว่า เจิ้งกวนเจิ่งเย่า แล้วเขาก็พบว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้ถังไท่จงและคณะปกครองร่วมกันยึดถือในการบริหารบ้านเมืองก็คือ การปกครองโดยไม่ปกครอง เน้นความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นหลัก . หากว่าประชาชนในการปกครองมีชีวิตที่ดี เมื่อนั้นบ้านเมืองก็จะมีความเสถียรภาพ มีความสงบสุข เมื่อนั้นบ้านเมืองก็จะพัฒนาแล้วเดินหน้าต่อไปได้

หลักการปกครองจีน ประชาชนต้องอยู่ดีกินดี
bottom of page