top of page

สินค้าไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวจีนมากที่สุด

1 ผลไม้สด คนจีนเชื่อว่าที่หายากมีราคาแพงเพราะประเทศไทยในเขตร้อนชื้น ผลไม้หวานๆ ผลไม้ในจีนไม่เหมือนกับผลไม้ไทย คนจีนมาเที่ยวที่ไทย ก็อยากกินผลไม้สดไทย เช่น ทุเรียน แก้วมังคุด เงาะ สับปะรด 2 ผลไม้อบแห้ง กรมศุลกากรจีนห้ามชาวจีนนำผลไม้สดเข้าประเทศจีน คนจีนจึงซื้อผลไม้อบแห้งกลับจีน ให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ผลไม้ไทยที่มีชื่อเสียงมาก อีกทั้งผลไม้อบแห้งเป็นของว่างเพื่อสุขภาพ เป็นสินค้าที่คนจีนชอบ 3 เครื่องสําอาง เครื่องสำอางในจีนต้องเก็บภาษีสูงมาก คนจีนชอบซื้อเครื่องสำอางจากต่างประเทศ เครื่องสำอางไทยราคาถูก คุณภาพดี 4 หมอนยางพารา หมอนยางพาราเป็นหมอนที่ได้รับความนิยมอมากในปัจจุบัน โดยหมอนยางพาราสบาย สุขภาพที่ดีมาก เพื่อป้องกันไรฝุ่น ไม่ให้เกิด 5 สปา หรือ นวด นวดไทยจึงเป็นที่นิยมในประเทศจีน คนจีนมาไทยต้องไปนวดและซื้อน้ำมันหอมระเหย น้ำมันนวดตัว #ธรกจ #ตลาดจน #สงออกจน #จน #การตลาด #การตลาดจน #online #onlinemarketing #marketing #ตลาดขายสง #agency #สงออก #ผลไม

สินค้าไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวจีนมากที่สุด
bottom of page