ยูนนานกำลังเติบโต นำเข้าส่งออกไทยต้องจับตา

มณฑลยูนนาน ถือว่าเป็นแหล่งทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีน ในแง่ของการเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจีนและประเทศอื่นๆทางตะวันตก รวมถึงภูมิภาคอาเซียนด้วย ผู้ประกอบการไทยจึงจำเป็นต้องศึกษาและอัพเดทข้อมูลการนำเข้าส่งออกที่ยูนนานไว้ สำหรับในปี 2560 ที่ผ่านมา มีรายงานจากศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย-จีน (BIC) ที่ระบุว่า ยูนนานมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะกลายเป็นโอกาสในการลงทุนทั้งระยะกลางและระยะยาว โดยมี GDP เป็นมูลค่า 1.653134 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 9.5 มีการลงทุนด้านต่างๆเพิ่มขึ้น ได้แก่ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เป็นมูลค่า 1.847489 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 18 และมีการค้าปลีกมูลค่าที่ 642,306 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นปีก่อนร้อยละ 12.2 สำหรับรายได้โดยเฉลี่ยของประชากรนั้น รายได้เฉลี่ยต่อคนในเขตเมืองอยู่ที่ 30,996 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 และในเขตชนบท 9,862 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ในขณะที่มูลค่าด้านการส่งออกและนำเข้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยการค้าระหว่างประเทศของยูนนานมีสูงถึง 157,870 ล้านหยวน หรือประมาณ 23,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.9 โดยแบ่งได้เป็น มูลค่าการส่งออกที่ 77,210 ล้านหยวน หรือประมาณ 11,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มูลค่าการนำเข้า 80,660 ล้านหยวน หรือประมาณ 11,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 ส่วนการค้าในเขตชายแดนมีสัดส่วนร้อยละ 27 หรือประมาณ 43,110 ล้านหยวนของมูลค่าการค้าทั้งหมด น่าสนใจในแง่ที่ว่า คู่ค้าหลักของยูนนานคือ กลุ่มประเทศในอาเซียน ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 88,470 ล้านหยวน ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดทั้งหมดร้อยละ 56 จากมูลค่านำเข้าส่งออกของยูนนาน อย่างไรก็ตาม ประเทศที่เป็นคู่ค่าอันดับหนึ่งของยูนนานก็คือพม่า โดยมีเวียดนามและลาวตามมา อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นโอกาสของประเทศไทยในการเข้าชิงส่วนแบ่งทางการค้าต่อไปครับ #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

levelupthailand | China Marketing บริการทำการตลาดจีน
E-Book บุกตลาดจีน | ประเทศไทย | China Marketing บริการทำการตลาดจีน
call level up china
  • facebook level up china
  • line level up china

บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ​ I  สวนเพลิน มาร์เก็ต ชั้น 3 3654 ถนนพระรามที่ 4 คลองตัน คลองเตย กทม 10110