top of page

มาเถิดสหาย!!! สีจิ้นผิง ชวนเข้าร่วมพรรคและร่วมงานกับจีน

ก่อนหน้านี้มีข่าวที่ นาย สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีและเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ออกมาประกาศชวนผู้คนที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับจีน สอดรับกับความต้องการที่จะพัฒนาประเทศที่กำลังเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลก ให้ขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและเป็นคู่แข่งสำคัญของสหรัฐอเมริกา ที่สำคัญ คือยังมีการเชิญชวนให้ผู้คนที่มีความสามารถ อายุน้อย และมาจากสายวิทยาศาสตร์ให้เข้าเป็นสมาชิกพรรคมากขึ้น โดยในครึ่งปีที่ผ่านมา พรรคมีสมาชิกใหม่มากถึง 2.43 ล้านคน ทางพรรคยังต้องการรับสมาชิกใหม่ให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าในปี 2020 ทางพรรคยังได้ตอบรับสมาชิกใหม่เข้าสู่พรรคมากถึง 2.4 ล้านคน แต่หากย้อนไปในปี 2012 ยุคของประธานาธิบดี หูจิ่นเทา ซึ่งเคยมีสมาชิกใหม่เข้าพรรคมากถึง 3.2 ล้านคน ถือว่าลดลงไม่น้อย นี่จึงเป็นความพยายามของพรรค ที่ต้องการสมาชิกรุ่นใหม่ๆเข้ามา และหากมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นที่ต้องการมากเป็นพิเศษ สำหรับสาขาอาชีพที่มีความต้องการมากเป็นพิเศษ คือสายวิทยาศาตร์ โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์อายุน้อย ไปจนถึงการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อหวังว่าการมีสมาชิกพรรคที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมาก จะสามารถพัฒนาประเทศและแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีกับสหรัฐได้มากขึ้น หากย้อนไปในปี 2020 จำนวนสมาชิกพรรคที่มีอายุ 30 ปีและน้อยกว่านั้น มีจำนวน 12.55 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกราว 95 ล้านคน เป็นพรรคที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโลกเวลานี้ ที่มา https://www.statista.com/statistics/281378/number-of-chinese-communist-party-ccp-members-in-china/

มาเถิดสหาย!!! สีจิ้นผิง ชวนเข้าร่วมพรรคและร่วมงานกับจีน
bottom of page