top of page

ผลสำรวจเผยชาวจีนถึง 14% ปัจจุบันออกนอกบ้านไม่พกเงินสด

บริษัทวิจัยตลาด Ipsos ของฝรั่งเศสเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้ระบบจ่ายเงินผ่านมือถือของคนจีน พบข้อมูลน่าสนใจดังนี้ 14% บอกว่าปัจจุบัน พวกเขาออกนอกบ้านโดยไม่พกเงินสดติดตัวแล้ว 26% บอกว่า ยังพกเงินสดติดตัวไปด้วย แต่ไม่เกิน 100 หยวน (ประมาณ 513 บาท) 74% มั่นใจว่า มีเงินสดเพียง 100 หยวน ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติตลอดทั้งเดือน 84% เชื่อว่าถ้ามีแค่โทรศัพท์มือถือ ไม่มีเงินสดเลย ก็สามารถใช้ชีวิตนอกบ้านได้ตามปกติ ผลสำรวจนี้สะท้อนว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีการเติบโตของการจ่ายเงินผ่านมือถือสูง โดยตัวเลขเฉลี่ย 4 ปีย้อนหลังนั้น โตถึงปีละ 195% ซึ่งมี WeChat Pay ครองส่วนแบ่งการจ่ายเงินสูงสุด มีผู้ใช้งาน 938 ล้านคน


ที่มา https://www.blognone.com/node/95344

#News #ChinaMarketing #wechat #WechatPay #ชำระเงน #ขาว #ePayment

ผลสำรวจเผยชาวจีนถึง 14% ปัจจุบันออกนอกบ้านไม่พกเงินสด
bottom of page