ปักกิ่งมี ‘สถานีฐาน 5G’ ทะลุ 45,000 แห่งแล้ว

กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน มีสถานีฐาน (5G) รวม 45,700 แห่ง พร้อมผู้ใช้งานมากกว่า 12 ล้านราย เมื่อนับถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ข้อมูลจากสำนักบริหารการสื่อสารเทศบาลนครปักกิ่ง ระบุว่าผู้อยู่อาศัยในปักกิ่งทุก 10,000 คน สามารถใช้งานสถานีฐาน 5G ราว 20 แห่ง ซึ่งครองอันดับ 1 ของประเทศ ซูซ่าวหลิน ผู้อำนวยการสำนักฯ เผยว่าปักกิ่งตระหนักถึงการสร้างเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งใจกลางเมือง ศูนย์กลางรอง และย่านธุรกิจกลางเมือง นอกจากนั้นเทคโนโลยี 5G ยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา การท่องเที่ยว และอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ จีนเป็นผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนา 5G ด้วยการสร้างสถานีฐาน 5G รวม 819,000 แห่ง เมื่อนับถึงปลายเดือนพฤษภาคม ครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของทั่วโลก ที่มา Xinhuathai

ปักกิ่งมี ‘สถานีฐาน 5G’ ทะลุ 45,000 แห่งแล้ว