top of page

ชมคลิปการเก็บเกี่ยวข้าวยักษ์ ที่ฉงชิ่ง ในจีน

ในคลิปนี้จะเห็นชาวนาจีน ในฉงชิ่ง ที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวยักษ์ ซึ่งมีความสูงกว่าข้าวปกติราว 2 เท่า โดยความสูงมากสุดอยู่ที่ประมาณ 2.2 เมตร ข้าวนี้เป็นผลมาจากการวิจัยเผยแพร่ของ สถาบันการเกษตรในกึ่งเขตร้อน ของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ซึ่งมีโปรเจคมากมาย แล้วหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาข้าวสายพันธ์ใหม่เพื่อแก้ปัญหาปากท้องและพื้นที่แร้นแค้นที่ปลูกผลผลิตได้ยาก ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาของจีนในบางพื้นที่ทางตะวันตก สำหรับข้าวสายพันธุ์นี้คาดว่าสามารถให้ผลผลิตได้มากราว 7.5 ตันต่อ 1 เฮคเตอร์ ชมคลิปได้ที่ www.youtube.com/watch?v=C34uaJzpP5Y

ชมคลิปการเก็บเกี่ยวข้าวยักษ์ ที่ฉงชิ่ง ในจีน
bottom of page