top of page

จีนเตรียมปรับ แผนเดินรถไฟใหม่ ต.ค. นี้

การรถไฟแห่งประเทศจีนเปิดเผยว่าจีนจะบังคับใช้แผนการเดินรถฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2021 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าของประเทศ การรถไฟฯ ระบุว่าแผนการฉบับใหม่จะปรับปรุงบริการรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างจีนกับยุโรป โดยจะมีรถไฟสินค้าที่วิ่งสู่เมือง 174 แห่งในประเทศในยุโรป 23 ประเทศ เฉลี่ย 78 ขบวนต่อวัน ซึ่งจะมากกว่าจำนวนของแผนเดินรถฉบับปัจจุบัน 5 ขบวน และจีนจะมีรถไฟบรรทุกสินค้าวิ่งให้บริการทุกวันวันละกว่า 21,000 ขบวน ทั้งนี้ ช่วงปลายปีจะมีเส้นทางรถไฟใหม่หลายสายเปิดดำเนินการ และจะมีจำนวนหนึ่งที่เป็นบริการรถไฟสายแรกของเมือง

จีนเตรียมปรับ แผนเดินรถไฟใหม่ ต.ค. นี้
bottom of page