top of page

จีนหวังใช้สื่อและแพลทฟอร์ม เป็นสะพานเชื่อมสู่ชาวโลก

เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จีนคาดหวังว่าจะนำมาใช้ให้มากขึ้น ซึ่งที่จริงแนวทางการใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศตนเองนั้นเป็นเรื่องที่หลายประเทศในโลกใช้กันมานานแล้ว ซึ่งจีนก็คาดหวังว่าจะพัฒนาในด้านขึ้นมาให้มากขึ้น ซึ่งบรรดาสื่อหลักที่จีนจะนำมาใช้ ก็มีตั้งแต่การโปรโมทประเทศในแง่ของ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม รวมถึงการใช้บรรดาแอปพลิเคชั่นให้เป็นประโยชน์ในการทำการตลาดด้วย ตัวอย่างหนึ่งที่นำมาใช้แล้วก็คือ การสร้างภาพยนตร์ ซีรีส์ อนิเมชั่น ที่แฝงการเชิดชูความเป็นจีน และนำวัฒนธรรมจีนไปจนถึงสารบางอย่างออกไปให้ผู้ชม ทั้งในจีนและทั่วโลก อีกแนวทางหนึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คือ การสร้างภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวและเมืองต่างๆในจีน ว่ามีความน่าเข้ามาท่องเที่ยว เดินทาง รวมถึงน่าลงทุนในแง่ธุรกิจ (สำหรับบางเมืองเป็นพิเศษ) ซึ่งหนึ่งในความพยายามเหล่านั้นก็เช่นการเปิด FTZ (Free Trade Zone) แต่ในแง่ของการใช้สื่อและแพลทฟอร์ม คาดว่าในสเต็ปต่อไป จะรวมถึงการทำตลาดผ่านแพลทฟอร์มต่างๆในแง่ของการใช้งาน เช่นการดึงคนเข้ามาใช้งานในแพลทฟอร์มสัญชาติจีนหรือที่อยู่ในเครือของบริษัทในจีนมากขึ้น ซึ่งในภูมิภาคอาเซียนก็ดูเหมือนจะได้ผลไม่น้อย เช่นการทำตลาดผ่าน Lazada Shoppee และอื่นๆ เช่น Tiktok ในปัจจุบัน จีนเป็นตลาดของผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกที่หลายชาติต้องการเข้ามาลงทุนหรือจับตลาดให้ได้ ซึ่งทางจีนก็รู้ตัวในเรื่องนี้ และน่าจะได้มีการพัฒนาการใช้สื่อและแพลทฟอร์มเพื่อกระตุ้นตลาดให้ยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องฝ่าฟันปัญหาด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19

จีนหวังใช้สื่อและแพลทฟอร์ม เป็นสะพานเชื่อมสู่ชาวโลก
bottom of page