top of page

จีนพลิกเมืองทะเลทรายให้เป็นเมืองแม่น้ำได้ยังไง

มีกรณีที่ได้รับการชมเชยจากสื่อจีนคือ อำเภอหลินเจ๋อ ซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆที่อยู่ในเมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ภายในทะเลทรายของจีน แต่จีนสามารถพลิกสภาพของสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นหนึ่งในเมืองแม่น้ำของจีนได้ . เดิมที ที่หลินเจ๋อ มีทะเลทรายโกบีอยู่ล้อมรอบ พื้นที่ทุรกันดาร แต่ทางการจีนได้ใช้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ของการพลิกฟื้นจากทะเลทรายให้กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยต้องยกย่องให้เป็นผลงานที่สำคัญของคณะบริหารและประชาชนชาวหลินเจ๋อที่ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบนิเวศให้ดีขึ้น . ซึ่งในปัจจุบัน หลินเจ๋อกลายเป็นอำเภอที่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำ ช่วยให้ชีวิตผู้คนในชนบทนี้ดีขึ้น ปลูกพิชผักได้ . โดยแนวทางสำคัญก็คือ การวางโครงการเชื่อมต่อระบบแม่น้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางการไหลของแม่น้ำ เพิ่มการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อให้การไหลของสายน้ำสะดวกมากขึ้น แล้วยังช่วยฟื้นฟูการทำงานทางนิเวศวิทยาของแม่น้ำทำให้ชุ่มชื้นขึ้นด้วย . ในปัจจุบัน อำเภอหลินเจ๋อเป็นหนึ่งในการพลิกฟื้นสภาพทะเลทรายให้กลายเป็นระบบนิเวศที่มีมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ต่อชีวิตผู้คนในการอยู่ใลก้กับแม่น้ำมากขึ้น และเป็นหนึ่งในเมืองแม่น้ำที่สำคัญของทางใต้แม่น้ำแยงซีเกียงของจีน

จีนพลิกเมืองทะเลทรายให้เป็นเมืองแม่น้ำได้ยังไง
bottom of page