จีนประกาศลดข้อจำกัดการลงทุน Negative List สำหรับต่างชาติ

สำนักข่าว Xinhua (29 มิ.ย. 2018) รายงานเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลจีนได้ประกาศรายการข้อจำกัดสำหรับการลงทุนจากต่างชาติ (Negative List for Foreign Investment) ฉบับปี 2018 ซึ่งครอบคลุมจำนวนสินค้าจากเดิมที่ 63 รายการ ลดลงเหลือ 48 รายการ สำหรับการประกาศครั้งนี้มาจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฎิรูปแห่งชาติจีนและกระทรวงพาณิชย์จีน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2561 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป ในข้อจำกัด Negative List ฉบับใหม่ จะมีการปรับลดรายการหรือ List ข้อจำกัดสำหรับต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในจีน จากแต่เดิม 63 รายการ ให้เหลือ 48 รายการ และก็แผนจะลดข้อจำกัดของสาขาธุรกิจอีกกว่า 22 สาขาด้วย ตัวอย่างเช่น สัดส่วนการถือหุ้นจากต่างชาติในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ออกแบบและผลิตเรือ การจัดซื้อและขายส่งข้าวสาร ข้าวสาลี และข้าวโพดของทุนต่างชาติ บริษัทประกัน เป็นต้น ทั้งนี้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่า การประกาศ Negative List น่าจะเป็นการแสดงออกถึงความพยายามของจีนที่จะขยายสัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติภายในประเทศตามแผนการเปิดเสรีทางการค้าที่จะรองรับทุนต่างๆมากขึ้น รวมถึงบางรายการมีการกำหนดช่วงเวลาไว้ อาจเพื่อต้องการให้ธุรกิจบางประเภทได้ปรับตัวด้วย #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

จีนประกาศลดข้อจำกัดการลงทุน Negative List สำหรับต่างชาติ