top of page

จีนกับผู้ส่งออกชาเขียวอันดับหนึ่ง จับตาตลาดสุขภาพ

“ชา” เป็นสินค้าที่แสดงถึงวัฒนธรรมจีนและเป็นสินค้าส่งออกของจีนที่สร้างชื่อเสียงและมียอดส่งออกทั่วโลก จากรายงานของสำนักข่าว Xinhua ระบุว่า เวลานี้ จีน อินเดีย เคนยา และศรีลังกา คือกลุ่มประเทศผู้ผลิตชาและส่งออกที่มีส่วนแบ่งรวมแล้วกว่าร้อยละ 73 ซึ่งจีนและอินเดียนับเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุด ขณะที่เคนยาและศรีลังกาขึ้นชื่อเรื่องการส่งออก สำหรับชาจีนที่โด่งดัง ก็คือ "ชาเขียว" ในขณะที่อินเดีย เคนยา ศรีลังกาจะขึ้นชื่อเรื่องชาดำมากกว่า แล้วยังมีรายงานว่า ยอดการผลิตชาในจีนนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี โดยคาดว่าภายในปี 2027 การผลิตชาจะเพิ่มถึงกว่า 4.42 ล้านตัน อันเป็นผลมาจากการขยายการส่งออกของจีน ในส่วนชาเขียวจีนนั้น มีอัตราการส่งออกเพิ่มกว่าร้อยละ 7.5 โดยอยู่ที่ 3.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากในสามปีนี้มากกว่า 1.53 ล้านตัน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาเขียวจีนมียอดการส่งออกมากขึ้นนั้น อาจเป็นเพราะค่านิยมในการบริโภคเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้คนโดยเฉพาะคนวัยทำงานและวัยรุ่นมีความใส่ใจมากขึ้น ชาเขียวเองก็ได้ชื่อว่าเป็นเหมือนสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วย สำหรับยอดการส่งออกและจำหน่ายทั่วโลกนั้น ชาเขียวมีอัตราเพิ่มขึ้นกว่า 5.5 ล้านตันจากปีก่อน ส่วนประเทศในตะวันตกที่มีการนำเข้าชาเขียวจีนลดลงที่สุดก็คือรัสเซีย ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการปรับลดราคาน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าชาไปด้วยนั่นเอง ทั้งนี้ ความต้องการในชาเขียวก็น่าจะยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นต่อไปทั่วโลก และการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นด้วย #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

จีนกับผู้ส่งออกชาเขียวอันดับหนึ่ง จับตาตลาดสุขภาพ
bottom of page