top of page

จับตา อุตสาหกรรมจีน กำไรเพิ่มจากปีก่อน

ภาคอุตสาหกรรมของจีน มีกำไรเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนราว 20% ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะกระทบในหลายภาคส่วนก็ตาม . ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมของจีนมีกำไรเพิ่มขึ้น มาจากหลายปัจจัย อาทิเช่น · ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อมากขึ้น ในช่วงปลดล็อคจากโควิด-19 · ภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งมีการปรับตัว · หลายเมืองมีการยกระดับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจ · การจับตลาดบางประเภทที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่จำเป็น ด้านกำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6 แสนล้านหยวน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของอุตสาหกรรมจีนจากปีก่อนถือว่าลดลงก่อนหน้านี้ สำหรับอุตสาหกรรมหนักของจีนที่ถือว่ามาแรงในช่วง 1-2 ปีนี้อย่างน่าจับตามองคือ รถยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ที่มา chinadaily.com

จับตา อุตสาหกรรมจีน กำไรเพิ่มจากปีก่อน
bottom of page