ความสำเร็จของงานฉางชุน EXPO

นับว่าเป็นความสำเร็จของงานมหกรรมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระดับสูงนครฉางชุน ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 มี.ค.- วันที่ 25 มี.ค. 2561 ณ ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาตินครฉางชุน ภายใต้แนวคิดว่า อุปกรณ์ระดับสูงเพื่อชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต หรือก็คือเป็นงาน Expo ที่เน้นความสำคัญของการแสดงอุปกรณ์ในด้านการผลิตด้วยอัจฉริยะสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นอนาคตของจีนต่อไป สำหรับงานนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีนประจำนครฉางชุน (China Council for the Promotion of International Trade Changchun Sub-council: CCPIT Changchun) ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระดับสูงนครฉางชุน ประจำปี 2561 (Changchun Advanced Equipment Manufacturing Industry Expo 2018) สำหรับพื้นที่จัดงาน ได้ครอบคลุมมากกว่า 12,000 ตารางเมตร งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่มีบริษัทต่างๆจากทั่วประเทศจีนและต่างชาติเข้าร่วมมากกกว่า 300 บริษัท ยอดผู้เข้าชมในงานมีมากกว่า 30,000 คน สำหรับการจัดแบ่งเขตแสดงสินค้า มีทั้งหมด 5 โซนหลัก คือ 1.อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง โดยในปีนี้ มุ่งไปที่การนำเสนอครื่องมือที่ใช้กลไกแบบ A.I. เพื่อตอบสนองสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุตสาหกรรมและ Smart City 2.รถยนต์พลังงานใหม่และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งในโปรเจคใหญ่ของประเทศจีน ที่ต้องการบุกและครองตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเวลานี้ก็ได้เริ่มการทดสอบไปบ้างแล้ว 3.หุ่นยนต์ และเครื่องมือประกอบอัตโนมัติ เป็นหนึ่งในโปรเจคด้านนวัตกรรมตามนโยบายของจีนใหม่ ซึ่งที่นำมาแสดงประกอบด้วย หุ่นยนต์สำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆและเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในระบบการผลิต รวมถึง Virtual Reality และพาหนะสำหรับลำเลียงวัสดุด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งกำลังเริ่มใช้งานแล้วในโรงงาน โรงพยาบาลบางแห่ง 4.สำหรับการประชาสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ กลุ่มนี้จะเส้นแสดงเพื่อนิคมอุตสหกรรมการผลิตอุปกรณ์ชั้นสูงและพื้นที่ของนักนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในแต่ละสาขา โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องจักรกล 5.เครื่องมือทางการแพทย์ นำเสนอเครื่องจักรผลิตยา เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องมือการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของยา เป็นต้น ปัจจุบัน นครฉางชุนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอุตสาหกรรมด้านการผลิตรถยนต์และรถไฟอันดับต้นๆของจีน ด้วยเหตุนี้จึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเมืองนำร่องของนโยบาย“Made in China 2025 ซึ่งจะทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางการผลิตนวัตกรรมชั้นสูงและอุปกรณ์ด้านรถยนต์พลังงานทางเลือก ไปจนถึงนวัตกรรมด้านอื่นๆอีกด้วย #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ความสำเร็จของงานฉางชุน EXPO