การท่องเที่ยวไทยร่วมมือ Alibaba เชื่อมโยงการจองที่พักกับ Fliggy

การท่องเที่ยวไทย (ททท.) บรรลุความร่วมมือกับเครือ Alibaba และได้เริ่มเปิดให้บริการ Platform ทางออนไลน์เพื่อสำหรับโปรโมทภาคการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวจีน โดยผ่านทาง Fliggy.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการจองสถานที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และขายทัวร์ทั่วโลกที่อยู่ในเครือของ Alibaba ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก โดยมีชื่อเดิมก็คือ Alitrip นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ทางเครือ Alibaba จะร่วมเป็น Partner กับทางการท่องเที่ยวไทย (ททท.) เพื่อทำการตลาดด้านการท่องเที่ยวผ่านทาง One Platform แบบครบวงจรและเชื่อมต่อกับช่องทางการตลาดอื่นๆของ Alibaba ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา Big Data ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย” ทั้งนี้ มีความกังวลและการวิจารณ์ว่า Fliggy อาจจะกลายเป็นทุนยักษ์ใหญ่ในด้านการท่องเที่ยวของจีนที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรดา Agency อื่นๆที่มีอยู่ก็ตามม อย่างไรก็ดี ทางการท่องเที่ยวไทยก็เห็นว่า เรื่องนี้จะส่งผลในแง่บวกมากกว่า โดยจะเป็นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีนให้สามารถค้นหาสถานที่พักและแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่ให้ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงจะช่วยกระตุ้นให้บริษัทและทัวร์ท่องเที่ยวขนาดเล็กและกลางสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยได้ต่อไป

การท่องเที่ยวไทยร่วมมือ Alibaba เชื่อมโยงการจองที่พักกับ Fliggy