กลยุทธ์ติดตรา Thai Select สำหรับสินค้าส่งออกจีน

การติดตรา Thai Select ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและสร้างแบรนด์ของสินค้าไทยที่ส่งออกไปจีนในการการันตีความน่าเชื่อถือ และเพื่อแข่งขันกับสินค้าจากชาติอื่นในประเทศจีน ซึ่งมีการพบว่า สินค้าบางชิ้นแอบอ้างชื่อภาษาไทยหรือแบรนด์ไทยในการสร้างความเข้าใจผิดว่าผลิตหรือนำเข้ามาจากไทย ทั้งที่จริงแล้ว สินค้านั้นๆอาจจะมาจากประเทศอื่น เช่น เวียดนาม สิงคโปร์ เป็นต้น เรื่องนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่ง โดยเฉพาะการที่สินค้าไทยบางประเภทได้รับความนิยมสำหรับคนจีน เช่น ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง อาหารแช่แข็งและสำเร็จรูป หรือเครื่องปรุงรสบางประเภท เช่น น้ำตลาด ก็มีการตั้งชื่อหรือใช้ภาษาไทยประกอบ ทำให้เข้าใจผิดว่า นำเข้ามาจากไทยนั่นเอง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้การติดสลาก Thai Select ซึ่งได้ออกโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย ก็พอจะช่วยป้องกันการสับสนในระดับหนึ่งได้ ส่วนในระยะยาว วิธีดีที่สุดก็คือสร้างแบรนด์ในชื่อสินค้าของเราให้ติดตลาดชัดเจน เพื่อไม่ให้คนสับสน ตัวอย่างเช่นความสำเร็จของ นมอัดเม็ดสวนจิตรลดา ยาอมตราตะขาบห้าตัว และสาหร่ายเถ้าแก่น้อย ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากในการทำแบรนด์และชื่อยี่ห้อจนคนจีนจดจำได้ ไม่ว่าจะในแง่ของผลิตภัณฑ์ และสรรพคุณ การติดตรา Thai Select จึงนับว่าเป็นอีกกุลยทธ์สำหรับการแก้ปัญหาครับ สำหรับขั้นตอนการขอตรา Thai Select สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการส่งออก www.ditp.go.th #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

กลยุทธ์ติดตรา Thai Select สำหรับสินค้าส่งออกจีน