top of page

กระตุ้นช็อปปิ้งปลอดภาษีของนครเฉิงตู

เมื่อต้นเดือน พ.ย.2560 ที่ผ่านมา นครเฉิงตูได้เปิดให้บริการระบบยื่นขอรับคืนภาษีสินค้าเชื่อมโยงไปยังศูนย์บริการขอคืนภาษีที่ท่าอากาศยานนานาชาติทั่วประเทศจีน กล่าวคือ เมื่อชาวต่างชาติซื้อสินค้าปลอดภาษีในจีนไม่ว่าจะในเมืองใด ก็สามารถที่จะยื่นเรื่องดำเนินการขอรับภาษีสินค้าคืนได้ที่ทุกศูนย์บริการขอคืนภาษีที่ท่าอากาศยานนานาชาติที่ชาวต่างชาติกำลังจะเดินทางออกจากจีน ระบบนี้ช่วยกระตุ้นความคึกคักให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างชาติในจีนมากเพราะสามารถขอคืนภาษีได้โดยสะดวก สาเหตุสำคัญที่เริ่มใช้ระบบนี้ที่เฉิงตู เนื่องมาจากนครแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช็อปปิ้งติดอันดับของจีน มีการนำเข้าสินค้าและส่งออกจำนวนมากไปจนถึงทวีปยุโรป และก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นของร้านค้าประเภทปลอดภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการกระตุ้นขีดการแข่งขันสำหรับภาคการท่องเที่ยวของเฉิงตูด้วย ทั้งนี้ ก็มีเงื่อนไขอยู่บ้างสำหรับชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์ได้รับภาษีคืนดังกล่าว โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ -เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงชาวฮ่องกงและมาเก๊าที่พำนักอยู่ในประเทศจีนไม่เกิน 183 วัน -ต้องซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีไปมากกว่า 500 หยวนในร้านค้าแห่งเดียวกัน โดยคิดต่อหนึ่งใบเสร็จและภายในวันเดียวกันเท่านั้น -หลังจากซื้อสินค้าแล้ว 90 วัน หากยังไม่นำสินค้าออกจากประเทศจีนจะถูกตัดสิทธิ์ในการขอคืนภาษีทันที -สินค้าที่ถูกนำมายื่นเรื่องเพื่อขอคืนภาษีจะต้องเป็นสินค้าใหม่ หรือก็คือยังไม่ได้เปิดใช้ -สินค้าที่ได้รับการคืนภาษีนั้น ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของต้องนำกลับประเทศด้วยตัวเอง สำหรับวิธีการขอคืนภาษีสินค้านั้น สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของร้านค้าเหล่านั้นเพื่อขอกรอกเอกสารที่จำเป็นแล้วต้องนำเอกสารการขอคืนภาษีไปยื่นที่ด่านศุลกากรก่อนเพื่อรับการตรวจสอบ แล้วไปยื่นต่อศูนย์บริการขอคืนภาษี ส่วนอัตราภาษีที่ได้รับคืนคือ ร้อยละ 11โดยแบ่งเป็นการคืนภาษีให้กับชาวต่างชาติผู้ซื้อสินค้าร้อยละ 9และอีกร้อยละ 2 เป็นค่าบริการในการยื่นเรื่อง โดยวิธีการคืนภาษีมี 2 แบบ คือ การจ่ายเป็นเงินสดและการโอนเข้าบัญชีนั่นเอง แต่ถ้าเงินโอนคืนมีมูลค่าเกิน 10,000 หยวน รัฐบาลจะคืนให้โดยการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

กระตุ้นช็อปปิ้งปลอดภาษีของนครเฉิงตู
bottom of page