top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

สีจิ้นผิง เน้นย้ำฟื้นฟูชนบท แก้ปัญหาเกษตรกรรม เมื่อนั้นชาติจีนจะก้าวหน้า


สีจิ้นผิง เน้นย้ำฟื้นฟูชนบท แก้ปัญหาเกษตรกรรม เมื่อนั้นชาติจีนจะก้าวหน้า


ชาวจีน อยู่คู่กับสังคมชนบทและการเกษตรกรรมมายาวนานกว่า 4,000 ปี ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของจีน ที่ต้องการมุ่งพัฒนาให้สำเร็จมาหลายยุคหลายสมัย และดูเหมือนว่าจะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสำนักข่าว Xinhua นำเสนอเกี่ยวกับบทความของสีจิ้นผิง ซึ่งว่าด้วยการนำกลยุทธ์กระตุ้นและฟื้นคืนชีวิตให้กับชนบทและภาคเกษตรกรรม ซึ่งบทความที่ว่านี้ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารฉิวซื่อ (Qiushi) เป็นอีกครึ่งที่ประกาศจุดยืนในฐานะผู้นำประเทศว่า คณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง (CMC) มีหน้าที่สำคัญที่จะต้องทำให้สำเร็จ นั่นคือการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร และความทุรกันดารในพื้นที่ชนบท ต้องยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบทให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เมื่อนั้นประเทศก็จะก้าวหน้าและเดินหน้าต่อไปได้ด้วย

สีจิ้นผิงเน้นย้ำว่า ถ้าภาคเกษตรกรรมและชนบทประสบปัญหา ไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วย เมื่อนั้นทั้งประเทศก็จะประสบปัญหาไปด้วย


ทางสำนักข่าวได้กล่าวถึงบทความของเขาว่า มุ่งเน้นกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เน้นวิธีจัดการความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม ระหว่างพื้นที่เมืองกับชนบท ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จหรือล้มเหลวได้เลย


กลยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้ให้เป็นรูปธรรมแล้วในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เช่น การนำช่องทางอีคอมเมิร์ซเข้ามาช่วยกระจายสินค้าภาคเการเกษตรจากแต่ละหมู่บ้านให้ไปถึงอีกหมู่บ้าน และไปจนถึงการกระจายตัวออกไปมณฑลอื่น การสร้างสาธารณูปโภค ระบบขนส่ง Logistics ที่จะช่วยในส่วนนี้ และที่ดำเนินการอยู่คือ การโยกย้ายประชากรในพื้นที่ทุรกันดาร ยากจะพัฒนาได้ ให้เข้าไปในเขตเมืองใหม่ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อชาวชนบทโดยเฉพาะ


การพัฒนาและเปลี่ยนภาคเกษตรกรรมและพื้นที่ชนบทให้มีความทันสมัย จึงเป็นเป้าหมายโดยรวมของยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบท


=========================================

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่


หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่


ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่


ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ