top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

นักท่องเที่ยวจีนในไทย ครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 58


ก่อนหน้านี้มีกระแสในเชิงลบออกมาพอสมควรจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ก็มีส่วนไม่น้อยที่ทำให้กระแสท่องเที่ยวในไทยซบซาลง แต่มันยังมีปัจจัยอื่น ๆ รอบด้านด้วย เช่น เศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก สงครามการค้าจีน-สหรัฐ และกระแสท่องเที่ยวของคนจีนเองที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ซึ่งแต่ละภาคส่วนของไทยเราก็มีแต่ต้องช่วยเหลือผลักดันกันเท่านั้นครับ


อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะลดน้อยลง แต่ก็ยังถือว่าคนจีนถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่สุดในโลกที่เดินทางเข้ามาและทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศไทยมากที่สุด เพียงแต่ในเรื่องของรูปแบบ มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มทัวร์ 0 เหรียญ ที่ถูกเคร่งครัดมากขึ้น และคนจีนเองก็เที่ยวในลักษณะนี้น้อยลง แต่เราพบว่าเป็นลักษณะของผู้ที่เข้ามาเที่ยวด้วยตัวเอง หรือท่องเที่ยวแบบ FIT ท่องเที่ยวอิสระ หรือเที่ยวตามเมืองรอง ไปจนถึงกลุ่มที่เข้ามาเพื่อการลงทุนและมองหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย


สำหรับในส่วนนี้ มีข้อมูลอ้างอิงที่มีการเปิดเผยโดย สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (The Association Thai Travel Agent) ที่ชี้ว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นกลุ่มใหญ่สุดในไทยเวลานี้ และมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 58.40


ทั้งนี้ ถ้านับจำนวนนักท่องเที่ยวเฉพาะในเดือน มิ.ย. 2019 พบว่า ใน 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้ามาในประเทศไทย ได้แก่


· จีน – 58.40%

· รัสเซีย – 5.47%

· ญี่ปุ่น – 5.10%

· เกาหลี – 4.27%

· อินเดีย - 3.39%


ส่วนในอันดับที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่จากตารางนี้จะพบว่า นักท่องเที่ยวจีนยังมีสัดส่วนมากที่สุด และเกินกว่าครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในไทยทั้งหมด ที่สำคัญคือ คนจีนมีจำนวนทิ้งห่างอันดับสองอย่างรัสเซียมากถึง 10 เท่าตัวเลยทีเดียว


สำหรับคนรัสเซีย ก็กลับมาเป็นกลุ่มหลักที่อยู่ในโซนตะวันออก เช่น พัทยา รวมถึงกรุงเทพชั้นในบางส่วน จากนั้นตามด้วยกลุ่มใหญ่อย่าง ญี่ปุ่น และ เกาหลี ซึ่งไม่ใช่แค่การเป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมีสัดส่วนของผู้ที่เข้ามาเพื่อการทำงานด้วย


ในขณะที่กลุ่มมาแรงน่าจับตาคือ อินเดีย ในอันดับที่ 5 และเป็นกลุ่มที่ถูกมองว่ามาแรงมาก ที่สำคัญคือ มีกำลังซื้อ และปริมาณที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกในปีถัดไปอย่างไรก็ตาม ถ้านับจากทุกทวีปทั่วโลก เฉพาะจีนประเทศเดียวก็ถือว่าครองตลาดกว่าครึ่งหนึ่ง ในขณะที่นักท่องเที่ยวในทวีปเอเชียที่เข้ามาในไทย (ไม่รวมจีน) ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 15.5 แล้วตามด้วยจากภูมิภาคอาเซียนที่ร้อยละ 8.38


จากข้อมูลที่ว่ามา หากมีการเปรียบเทียบกับในปี 2018 จากสถิติแต่ละเดือน พบว่านักท่องเที่ยวจีนมีจำนวนลดลงมากในปีนี้ โดยในภาพรวม ถือว่าลดลงกว่าร้อยละ 15.6 จากปี 2018 ซึ่งเป็นเรื่อ