top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ไทยเตรียมรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกจากกว่างโจว 8 ต.ค.

8 ต.ค. ที่จะถึงนี้ ไทยประกาศเตรียมรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรก ซี่งจะเป็นคนที่มาจากเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ประมาณ 120 คน


ทางผู้ว่าการ ททท. มั่นใจว่าเป็นนักท่องเที่ยวระดับคุณภาพ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนรายได้ดีที่มาจากเมืองกว่างโจว ที่เป็นเมืองใหญ่ระดับ Tier-1 ของจีน


นักท่องเที่ยวจีน
Chinese Tourist


ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ ททท.) เปิดเผยว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่จะเดินทางเข้ามาไทย เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนจากเมืองกวางโจว ประมาณ 120 คน ซึ่งจะบินมาท่องเที่ยว ที่ อ. ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมาตรการที่กำหนดไว้ทุกอย่าง ได้แก่


1. เมืองกว่างโจว จัดเป็นเมืองสำคัญของจีน ที่มีมาตรการคุมเข้มและไม่พบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีน และปลอดเชื้อมานานหลายเดือนแล้ว


2. นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะต้องได้รับการตรวจว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 จากต้นทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย


3. ได้มีการให้จองสถานที่ ASQ (alternative state quarantine) เรียบร้อยแล้ว เป็นเวลา 14 วัน


4. จะมีการทำบัตรประกันสุขภาพ กรมธรรม์คุ้มครอง 100,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อที่ว่าเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย ก็จะสามารถรักษาพยาบาลได้ตามความคุ้มครองโดยไม่กระทบกระเทือนกับค่าใช้จ่ายในประเทศไทย


5. ให้ทำวีซ่าเข้าประเทศกำหนดไว้เบื้องต้น 90 วันในระยะแรกก่อน แต่ถ้าหากมีความต้องการอยู่ต่อจะต่อวีซ่าให้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 270 วัน


6. นักท่องเที่ยวจะต้องทำตามมาตรการสาธารณสุขของไทยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมด้านนายยุทธศักดิ์กล่าวย้ำอีกว่า ในส่วนของรายละเอียดของการเดินทางมาไทยครั้งแรกของนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนี้ คือวันที่ 8 ตุลาคม หลังจากตรวจคัดกรองโรคจะเข้ากักตัวยังสถานที่ ASQ สำหรับรายละเอียดอื่นๆยังอยู่ในระหว่างประสานงาน ส่วนสนามบินภูเก็ต จะเป็นด่านแรกที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องผ่านเข้ามาและทำการตรวจคัดกรองโรคตามปกติ ซึ่งมั่นใจว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ ปฏิบัติต