top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

รัฐบาลจีนตั้งเป้า ใช้อีคอมเมิร์ซช่วยลดความยากจนให้คนจีน


มีรายงานเกี่ยวกับการตั้งยุทธศาสตร์ของรัฐบาลจีน ที่ยึดมั่นในสิทธิของประชาชนในการใช้ชีวิตและการพัฒนาตนเอง ไปจนถึงความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วกัน

ซึ่งในการนี้ เป้าหมายสำคัญอย่างการลดความยากจนถือเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆในการพัฒนาประเทศของจีนมาหลายทศวรรษ ซึ่งทางจีนตั้งเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จภายในปี 2020 รวมถึงการยกระดับคุณภาพประชากรจีนในเขตชนบทให้พ้นจากความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้ได้


ทั้งนี้ ตามแผนงานที่วางไว้เมื่อการประชุมสมัชชาในปี 2015 จีนได้ตั้งเป้าว่า ภายใน 6 ปีจนถึงปี 2020 จีนจะลดจำนวนคนจนลงเดือนละ 1 ล้านคน

ซึ่งในเวลานั้น จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนยากจนติดอันดับโลก อยู่ที่ประมาณ 70 ล้านคน

ส่วนในปัจจุบัน ประเทศจีนกำลังวางแผนแก้ปัญหาความยากไร้ภายในประเทศที่ขณะนี้มีประชากรผู้ยากไร้อยู่ประมาณ 70 กว่าล้านคนให้หมดใน 6 ปี โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะลดจำนวนคนจนให้ได้ปีละ11.7ล้านคนหรือประมาณเดือนละ 1 ล้านคน เป็นพันธกิจเร่งด่วนที่จะต้องทำให้ได้ โดยมีแนวทางลดความยากจนแบ่งเป็น 5 ด้านหลัก คือ

1.รัฐบาลจีน จะเป็นผู้นำที่สำคัญมากในการต่อสู้กับความยากจน และเล็งเป้าหมายที่จะเพิ่มความความเข้มข้นและศักยภาพในด้านต่างๆของการทำงานของภาครัฐในหลายระดับ

2.การกำหนดนโยบายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับสูงจนถึงข้าราชการท้องถิ่นในระดับล่าง ต้องทำงานผสานร่วมกัน และสร้างระบบที่เข้มแข็งที่จะแก้ปัญหาความยากจน ต้องมีการส่งทีมงานเข้าไปในชนบทที่ยากไร้โดยจะต้องเผยแพร่ มาตรการ และข้อกำหนดต่างๆในการแก้ปัญหาความยากไร้ พร้อมทั้งวางแผน ปฏิบัติจริง รวมถึงผลักดันเพื่อให้ชาวบ้านที่ยากจนในชนบทได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง


3.การแก้ปัญหาการผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่โดยการเพิ่มรายได้ของชาวบ้าน สร้างระเบียนต่างๆเพื่อรวบรวมจำนวนประชากรผู้ยากไร้และต้องให้การศึกษากับบุตรหลานของชาวบ้านที่ยากจนเพื่อลดปัญหาแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งและทำให้พวกเขาให้สามารถแข่งขันกับเด็กทั่วไปได้ และจะต้องสนับสนุนความคิด “ยอมทำงานหนัก แต่จะไม่ยอมเหนื่อยเปล่า”ให้กับผู้คนเพื่อที่เขาจะได้มีแรงใจในการต่อสู้กับความยากจนและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เป็นต้น

4.พัฒนาชาวบ้านต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านคนอื่นๆสำหรับการผลักดันและต่อสู้กับความยากจนต่อไปด้วยการพัฒนาตนเอง

5.มุ่งสร้างบรรยากาศการต่อสู้กับความยากจนให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ สำหรับการนี้ จะใช้สื่อต่างๆในการโปรโมตโครงการดังกล่าว ต้องมีการเคารพยกย่องคนจนที่สามารถต่อสู้สร้างตัวจนประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง เพื่อกระตุ้นให้คนทั้งประเทศตื่นตัว มีความพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนออกจากประเทศจีนให้ได้จริง

จากที่กล่าวมา ยุทธศาสตร์สำคัญโดยสรุปแล้วคือการนำกลยุทธ์ด้านการทำตลาดออนไลน์มาให้เข้าถึงชนบท เนื่องจากเป็นยุทธวิธีที่มีความเป็นรูปธรรม จับต้องได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง ทำให้สามารถกระจายสินค้าจากภาคการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนจีนให้เข้าถึงชนบททั่วประเทศต่อไป

=========================================

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่

ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing