top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

สังคมไร้เงินสด ยอดใช้จ่ายบนมือถือของจีนในไตรมาสที่ 2 ปี 2018 ทะลุ 15,000 ล้านครั้ง


จากรายงานของ Chinainternetwatch ได้รวบรวมสถิติการใช้จ่ายและทำธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของคนจีน พบตัวเลขว่า ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2018 มียอดการใช้งานทะลุเกินกว่า 15,000 ล้านครั้ง

หรืออาจกล่าวได้ว่ามากกว่าประชากรจีนที่มีอยู่รวม 1,300 ล้านคน มากกว่า 10 เท่า


รายงานระบุว่า ในประเทศจีนเวลานี้ การทำธุรกรรมการเงิน หรือการใช้จ่ายผ่านระบบ Payment ของคนจีน มีมูลค่าสูงถึง 951.72 แสนล้านหยวน จากในไตรมาสที่ 2 ของปี 2018 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนอยู่ที่ 44.61% ตามการอ้างอิงจากรายงานของธนาคารแห่งชาติจีน

นอกจากนี้ยังมีรายงานจากสถาบันทางการเงินว่า การใช้งานดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินออนไลน์ มากกว่า 13.87 พันล้านครั้ง คิดเป็นมูลค่า 487.39 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนที่ 17.78%

แล้วยังคิดเป็นมูลค่าจากการใช้จ่ายบนมือถือสูงถึง 62.88 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 73.09%จากสถิติดังกล่าว คงไม่ได้เกินเลยไปหากจะกล่าวว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและทำธุรกรรมของคนจีนกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบขึ้นทุกที

ทั้งนี้ ยังมีสถิติบางอย่างที่น่าสนใจว่า จำนวนผู้ใช้ E-Payment ของคนจีน ก็มีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุมีทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

====================================================

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่