top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนนำร่อง E-Commerce ข้ามประเทศใน 22 เมือง


สำนักข่าว Chinadaily (7 ก.ค. 2018) รายงานอย่างย่อเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการพัฒนาและสร้าง E-Commerce สำหรับสินค้าข้ามชาติ เพื่อยกระดับวงการค้าออนไลน์ให้กว้างไกลและครอบคลุมทั่วโลกมากขึ้น

โดยในโปรเจคนำร่อง จะเริ่มจาก 22 เมืองสำคัญทั่วประเทศจีน ตามการอนุมัติจากสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่ผ่านมานั่นอาจกล่าวได้ว่า ทั้ง 22 เมืองที่จะเริ่มโครงการนำร่องนี้ จะมีการแข่งขันและความคึกคักสำหรับตลาด E-Commerce ยิ่งขึ้น

ซึ่งในกรณีนี้ ไม่เพียงแต่ธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าของผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงค้าปลีกออนไลน์รายย่อย ก็เป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดครับ

สำหรับทั้ง 22 เมือง ได้แก่

Beijing, Hohhot, Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Nanchang, Wuhan, Changsha, Nanning, Haikou, Guiyang, Kunming, Xi’an, Lanzhou, Xiamen, Tangshan, Wuxi, Weihai, Zhuhai, Dongguan, Yiwu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่

ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing