top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนย้ำว่าความร่วมมือกับ CEE ไม่ได้มีเป้าหมายจะแบ่งแยกยุโรปความร่วมมือจีน-CEE นายกหลี่เค่อเฉียงกล่าวหนักแน่นว่า ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะแบ่งแยกยุโรป

รายงานจากสำนักข่าว Xinhua (7 ก.ค.) หลี่เค่อฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (CEE) รวมแล้ว 16 ประเทศ โดยกล่าวว่า จีนไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปแบ่งแยกยุโรป แต่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์จีน-ยุโรป และปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า "ความร่วมมือ16+1 เป็นแผนการที่จะทำให้สหภาพยุโรปอ่อนแอลง”

สำหรับความร่วมมือระหว่างจีนและ CEE นอกจากจะช่วยส่งผลในด้านบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของจีนและกลุ่มประเทศใน CEE เท่านั้น แต่ยังจะช่วยลดช่องว่างในสหภาพยุโรปด้วย


หลี่เค่อเฉียงยังกล่าวว่า เขาไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างจีนกับยุโรป รวมถึงปฏิเสธคำกล่าวหาที่โจมตีว่า การที่จีนให้ความร่วมมือนี้แอบแฝงไปด้วยเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ของโลก

นายหลี่ยังกล่าวย้ำว่า จีนต้องการสนับสนุนความเป็นเอกภาพและร่วมมือกันของสหภาพยุโรปและความร่วมมือระหว่างจีน-ซีอี ก็จะช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ทั้งของจีนและกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปมีความความสามัคคีกันมากขึ้น ซึ่งทางจีนยังหวังที่จะยกระดับความร่วมมือกับทุกประเทศในยุโรปต่อไปด้วย

นายกหลี่ยังขอให้บรรดานานาประเทศในกลุ่ม ได้เพิ่มความเชื่อใจและการผสานผลประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งถือว่าความร่วมมือ16 +1 ดังกล่าวนี้ เป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ และมีมความโปร่งใส ซึ่งจะมีการหารือเกี่ยวกับกลไกในการประชุมร่วมกันที่จะจัดขึ้นภายในเดือนนี้อีกด้วย

ด้านความร่วมมือต่างๆนั้น จีนยังได้ลงนามในข้อเสนอหลายประการ อาทิ การเกษตร ทางรถไฟ ธนาคาร ธุรกรรมการเงิน สุขภาพและยา

ทั้งนี้ นายกหลี่ก็ได้เดินทางเยือนประเทซบัลแกเรียอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และเตรียมจะเดินทางไปยังกรุงเบอร์ลินเพื่อร่วมประชุมหากับเยอรมนีต่อไป

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของกา