top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

สายการบินจีนติด Top 10 มูลค่าสูงสุดของโลกสายการบิน China Southern Airlines กลายเป็นหนึ่งในสายการบินที่มีมูลค่าสูงสุดติด 10 อันดับของโลก จากรายงาน Brand Finance

สำนักข่าว Chinadaily ระบุว่า สายการบิน China Southern Airlines ได้ติดใน TOP 10 อันดับของสายการบินที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในโลก ร่วมกับสายการบินชั้นนำอื่นๆ เช่น American Airline ซึ่งติดในอันดับ 1 หรือสายการบินชื่อดังอื่นๆเช่น Delta United ของสหรัฐอเมริกา และ Emirate ของ U.A.E.


ทางด้านมูลค่าของสายการบินเท่าที่มีการเปิดเผยนั้น ระบุว่ามูลค่าแบรนด์ของสายการบินจีนแห่งนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนราวร้อยละ 10 โดยเพิ่มขึ้นที่ 4,100 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนสายการบินจีนที่มีอันดับรองลงมาตามด้วย China Eastern Airlines ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐ และ Air China มูลค่าที่ 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับสายการบินสัญชาติจีนทั้งสามนี้ China Eastern Airlines มีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 21 ตามมาด้วย Air China ที่อัตราการเติบโตร้อยละ 19

อย่างไรก็ตาม สายการบินสัญชาติอเมริกันยังคงครองแชมป์มูลค่าสูงสุดในโลกใน 4 อันดับแรก โดยมีเพียงสายการบิน Emirate เท่านั้นที่สามารถเข้าแทรกได้ในอันดับที่ 4

แต่การเข้ามาติด 10 อันดับแรกของสายการบินจากจีน ก็นับว่าแสดงถึงมูลค่าของแบรนด์และความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้นของสายการบินจีน

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่

ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ