top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

แหล่งน่าลงทุนใหม่ กับแผนพัฒนาให้เป็น Digital ของมณฑลกุ้ยโจวมีรายงานที่เปิดเผยจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสารสนเทศมณฑลกุ้ยโจวว่า ตั้งแต่ปี 2561 มณฑลกุ้ยโจวจะเริ่มดำเนินโครงการ “บูรณาการธุรกิจทั้งหมื่นแห่ง” ซึ่งจะทำให้กุ้ยโจวกลายเป็นแหล่งน่าลงทุนทั้งการนำเข้าส่งออก ที่ได้ประยุกต์ระบบ Digital เข้าช่วย

สำหรับแผนการนี้ เป้าหมายคือเร่งพัฒนาให้กลุ่มธุรกิจต่างๆในกุ้ยโจวได้ใช้ Big Data เพิ่มขึ้น รวมถึงประยุกต์ใช้ในหลายมิติ เช่น การผลิต ช่องทางจัดจำหน่าย และภาคบริการ เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมและการผลิตแบบเก่าให้ทันสมัย แล้วยังส่งเสริมภาคเศรษฐกิจแบบ Digital ซึ่งจะเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ Digital ของมณฑลกุ้ยโจวในปี 2560-2563 โดยตั้งเป้าหมายว่า เศรษฐกิจ Digital ของมณฑลจะมีสัดส่วนร้อยละ 33 ของ GDP ในอีก 5 ปีจากนี้

สำหรับโปรเจคใหญ่เพื่อบูรณาการธุรกิจกว่า 10,000 แห่ง สามารถแบ่งแผนดำเนินการเป็นสองเฟสใหญ่ ได้แก่

1.ภายในปี 2563 จะพัฒนาให้กลุ่มธุรกิจ 5,000 แห่ง ประยุกต์ใช้ Big Data และพัฒนากลุ่มธุรกิจ 20,000 แห่งให้ใช้บริการ Cloud Service

2.จนถึงปี 2565 จะต้องพัฒนาให้กลุ่มธุรกิจมากกว่า 10,000 แห่งประยุกต์ใช้ Big Data ให้สำเร็จสำหรับมณฑลกุ้ยโจว มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ถือว่าเป็นมณฑลเขตชั้นใน ไม่มีทางออกทะเล แต่มีความน่าสนใจในแง่ธุรกิจและการค้าขาย เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่ออยู่กับมณฑลใหญ่ ได้แก่ ทิศเหนือติดกับมณฑลเสฉวน มหานครฉงชิ่ง ทิศใต้ติดกับเขตปกครองตนเองกว่างซี ทิศตะวันออกติดกับมณฑลหูหนาน และทิศตะวันตกติดกับมณฑลยูนนาน เท่ากับว่าจะเป็นทางผ่านไปยังนครสำคัญทางเศรษฐกิจและการลงทุนของจีนในภาคตะวันตกทั้งหมด

นอกจากนี้ กุ้ยโจวยังได้ฉายาว่าเป็นทะเลถ่านหินทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เพราะมีปริมาณถ่านหินเป็นจำนวนมากถึง 269.7 พันล้านตัน เก็บสำรองไว้มากกว่า 51 พันล้านตัน เป็นอันดับ 5 ของประเทศจีนอีกด้วย