top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนเริ่มเปิดบริการการแจ้งความผ่าน WeChat ที่ซานตงมีรายงานของสำนักข่าวซินฮว๋าเมื่อเดือนมกราคมว่า ที่สถานีตำรวจเมืองเยียนไถแห่งมณฑลซานตงได้เริ่มเปิดรับวิธีการแจ้งความผ่านทาง WeChat เป็นครั้งแรก

ในปัจจุบัน รูปแบบให้บริการผ่านทาง App หลายชนิดที่นิยมกันในประเทศจีนเช่น WeChat กำลังเริ่มขยายขอบเขตการใช้งานไปมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเทคนิคใหม่ที่เริ่มนำมาใช้กันมากขึ้นก็คือ การรายงานสถานการณ์ข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆผ่านทาง Video call เพื่อแจ้งความ นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อสารและ App ที่ใช้กันแพร่หลายเพื่อความปลอดภัยของประเทศจีนเป็นครั้งแรก

สำหรับการใช้เทคนิคแจ้งความผ่านทาง Wechat รายงานแจ้งว่าเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจของเมืองเยียนไถ เเละ บริษัท Tenncent ที่ต้องการยกระดับการใช้งานเครือข่ายของระบบรักษาความปลอดภัยและเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับ และสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถถ่ายให้เห็นสภาพของผู้เจ็บป่วยหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือได้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งก็เริ่มใช้บริการมาตั้งแต่เดือนกันยายนในปี 2560 ที่ผ่านมานี้เอง

หากว่าการใช้งานบริการนี้ได้ผลที่ดี ก็จะได้มีการขยายความร่วมมือไปยังเมืองใหญ่อื่นๆต่อไป

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing