top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ชนบทจีน ตลาดใหญ่ที่รอการบุกแม้ว่าในปัจจุบัน คนจีนจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากกว่าชนบท โดยหากเทียบสัดส่วนประชากรในเมืองและชนบทแล้ว คนจีนอาศัยอยู่ในชนบทราวร้อยละ 40 หรือประมาณ 600 ล้านคน โดยคาดว่าในปี 2020 ตัวเลขก็จะยังไม่แตกต่างจากนี้

แต่ด้วยแนวทางการพัฒนาชนบททั้งในส่วนของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสินค้าประเภทบริโภคและอุปโภค รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในปี 2030 คาดการณ์ว่า GDP หรือรายได้โดยเฉลี่ยของประชากรจีนจะมีสูงขึ้นไปจนถึงระดับที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรโลก ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น การจะอาศัยอยู่ในชนบทหรือเขตเมืองก็จะไม่แตกต่างกันมาก

จากการคาดการณ์แล้ว ในปี 2050 เมืองใหญ่หลายแห่งก็จะถึงจุดอิ่มตัวในการเติบโตและการขยายเมือง ซึ่งก็จะทำให้ประชากรในชนบทอยู่ที่ราว 400 ล้านคน

แน่นอนว่า ตลาดในชนบทหรือเขตชานเมืองของจีนคือพื้นที่ซึ่งยังไม่มีการลงทุนจากต่างแดนเข้าเจาะได้เท่าไรนัก โดยเฉพาะตลาดด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผูกขาดไว้โดยยักษ์ใหญ่ในประเทศจีน แต่ในส่วนของสินค้าบริโภคและอุปโภคก็ยังมีโอกาสอยู่อีกมากเช่นกัน

สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มศึกษาการเจาะตลาดจีน และในส่วนของตลาดออนไลน์ เรื่องนี้มีความจำเป็นมาก โดยช่องทางออนไลน์สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการเจาะตลาดชนบทได้ เพราะเวลานี้คนจีนนิยมใช้งาน WechatPay ในการจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสำหรับร้านค้าปลีกทั่วไปอย่างมากเช่นกัน

สำหรับการขอเปิดใช้บริการ WechatPay กับบริษัทตัวแทนหรือที่ปรึกษาในการทำตลาดจีน ท่านสามารถติดต่อกับทางทีมงาน Levelup ได้เช่นกันครับ

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#