top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

กลยุทธ์ท่องเที่ยวของเมืองจี๋หลิน เชิดชูสิ่งที่มีอยู่แล้ว

อันที่จริงกลยุทธ์ในการใช้สิ่งที่มีดีอยู่แล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์หรือพัฒนาให้เป็นจุดขายนั้นก็ถือว่าเป็นแนวคิดสมัยใหม่ในวิชาการตลาดและวงการธุรกิจในทุกวันนี้ แต่พูดนั้นง่าย การลงมือทำก็เป็นอีกเรื่อง สำหรับในประเทศจีน มีกรณีของเมืองจี๋หลิน ที่นับว่าน่าสนใจในการใช้วัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีอยู่มาเป็นจุดขายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

เมืองจี๋หลิน มีทำเลที่ตั้งอยู่ติดกับเกาหลี ทางเหนืออยู่ติดกับมองโกล เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ ส่วนวัฒนธรรมของที่นี่จะมีความผสมผสานกับชนเผ่าเร่ร่อนมองโกลในสมัยโบราณ ส่วนหนึ่งของเมืองถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการผลิตโรงงานไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรม

อันที่จริงเมืองนี้ไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวมาตั้งแต่แรก อีกทั้งยังมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากในฤดูหนาว แต่ปัจจุบันกลับสามารถพัฒนาเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โดดเด่นของจีนได้ โดยเฉพาะการเปิดตัวเป็นเมืองด้านวัฒนธรรมในปี 2008 ซึ่งกลยุทธ์หนึ่งที่นำมาใช้คือ การนำเสนอวัฒนธรรมพื้นเมืองของจี๋หลิน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่จีน แต่เป็นการผสมผสานกับมองโกลและชนเผ่าทางเหนือนอกด่าน แต่สิ่งเหล่านี้กลับสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูและบูรณะสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดขงจื่อ ซึ่งมีการสร้างตั้งแต่สมัยฮ่องเต้เฉียนหลง เพื่อเชิดชูวัฒนธรรมอันดีงามเก่าแก่ของจีน

ปัจจุบันเมืองจี๋หลินได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแม่น้ำทางเหนือของจีน มีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีความเจริญทางวัตถุสูง แต่ก็ไมได้ละทิ้งวัฒนธรรมโบราณของถิ่นไป ในเมืองมีการนำเสนอกิจกรรมพื้นเมืองเพื่อกระตุ้นความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการสร้างจุดขายให้กับเมืองด้วย

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing