top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

กวางตุ้ง โรงงานโลก และมารู้จักกับเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่น้ำจูเจียงโครงการเส้นทางสายไหม (Belt and Road Initiative หรือ BRI) ที่จะกระตุ้นการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องไปจนถึงยุโรปนั้น สำหรับผู้ประกอบการของประเทศไทย ควรต้องรู้จักกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง ซึ่งวันนี้ขอแนะนำเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่น้ำจูเจียง เพราะมันคือสาเหตุที่ทำให้มณฑลกวางตุ้งได้รับฉายาว่าเป็น “โรงงานโลก” มานานเป็นเวลานับทศวรรษ

พื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta 泛珠三角) ครอบคลุมบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เป็นพื้นที่แรกหรือโมเดลนำร่องสำหรับรัฐบาลจีนที่ริเริ่มใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดจากนโยบายตลาดเสรีของและการเปิดประเทศของ เติ้ง เสี่ยว ผิง ตั้งแต่ ค.ศ. 1979 ซึ่งนับว่าเกิดขึ้นในช่วงที่หมู่บ้านเสี่ยวกังกำลังสร้างปรากฏการณ์ เสี่ยวกังโมเดล ในแง่ของระบบการผลิตนาแบบปัจเจก

จากการประกาศของเติ้ง เสี่ยวผิง ทำให้เมืองเซินเจิ้น ในมณฑลกวางตุ้ง เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีน แล้วกลายเป็นแหล่งลงทุนที่ดึงดูดชาติต่างๆเข้ามาในบริเวณนี้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เพราะมีจุดเด่นคือ แรงงานราคาถูกจำนวนมหาศาล หรืออย่างที่เคยเรียกกกันว่า ของจีนแดงจากเซินเจิ้น ก็มีที่มาจากเรื่องนี้

อันที่จริงการเข้ามาของทุนต่างชาติอย่างเดียวก็คงไม่ทำให้ที่นี่พัฒนามาได้เท่านั้น ต่อมาใน ค.ศ. 2003 ด้วยการผลักดันของ จาง เต๋อเจียง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ มณฑลกวางตุ้ง โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียงจึงเริ่มขึ้น หลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก

ปัจจุบัน เขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่น้ำจูเจียง เป็นหนึ่งใน “ความร่วมมือ 9+2” จาก 9 มณฑลและเขตปกครองพิเศษอีกสองแห่งคือฮ่องกงและมาเก๊า ซึ่งที่กวางตุ้งก็ยังคงเปิดกว้างสำหรับทุนจากภายนอกอีกมาก เป็นโอกาสทีนักลงทุนและ SME ของไทยต้องศึกษาไว้เป็นอันดับแรกๆ หากต้องการมองหาการลงทุนในจีนครับ

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing