top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

งบประมาณต้องไม่ใช้อย่างสิ้นเปลือง จีนสั่งลดนวัตกรรมที่ไม่ช่วยเศรษฐกิจของชาติเมื่อปี 2560 ผู้บริหารธนาคารกลางจีน (People's Bank of China : PBOC) ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการสั่งห้ามซื้อขายเงินดิจิตอล หรือ บิทคอยน์ แล้วยังเสนอว่า ควรห้ามประชาชนหรือภาคธุรกิจจีนเปิดบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าเงินดังที่ว่ามา สาเหตุเพราะเห็นว่ามันจะสร้างความปั่นป่วนในเศรษฐกิจจีน รวมถึงการสิ้นเปลืองทรัพยากร และที่สำคัญคือพวกเขามีความเห็นว่า นี่เป็นนวัตกรรมที่ไม่คุ้มค่าที่จะพัฒนาเท่าไรนัก เพราะไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจชาติจีนอย่างชัดเจน

นายปัน กงเสิ้ง รองผู้ว่าการธนาคารจีนได้ออกหนังสือเวียนที่กล่าวว่า รัฐบาลควรจะใช้มาตรการกดดันไม่ให้มีการซื้อขายเงินดิจิตอล รวมทั้งควรสั่งห้ามคนหรือสถาบันใดๆให้บริการประกันหรือรับรองการซื้อขาย หรือการชำระบัญชีการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งขณะนี้ มีบิทคอย (Bitcoin) เป็นตัวหลักสำคัญ และสกัดสภาพความเสี่ยงในธุรกิจนี้ไม่ให้เพิ่มขึ้นจนกระทบต่อเสถียรภาพของตลาดการเงิน

กระทั่งในปี 2560 รัฐบาลจีนจึงได้ออกประกาศห้ามการเสนอขายบิทคอยน์หรือเงินเหรียญดิจิตอลเป็นครั้งแรก แม้ว่าจะมีการละเมิดอยู่มาถึงทุกวันนี้ก็ตาม สำหรับสาเหตุที่ทางการจีนยอมรับข้อเสนอของธนาคารกลางจีน เนื่องจากเห็นว่าควรลดนวัตกรรมที่ไม่หนุนภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศจีน โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ทำขึ้นด้วยเจตนาบางอย่างที่ต้องการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐ

ไม่เพียงแต่บิทคอยน์เท่านั้น แต่ในอนาคต นี่ยังเป็นบรรทัดฐานสำหรับการสั่งลดการพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงการสั่งแบนสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจจีนมีปัญหาด้วย

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing