top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

เซ็นทรัล ประกาศโปรเจ็คยักษ์ ดึง JD.com และ JD Finance ยักษ์ใหญ่ในจีน ร่วมทุน1.65 หมื่นล้าน ลุยธุรกิจ


กลุ่มบริษัทเครือเซ็นทรัล ประกาศร่วมมือกับทาง JD.com ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซสัญชาติจีนรายใหญ่ของประเทศจีน และ JD Finance ผู้นำด้านฟินเทคของประเทศจีน ด้วยลงทุนมูลค่ากว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 16,500 ล้านบาท เพื่อร่วมเปิดตัว 2 ธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ และฟินเทคในประเทศไทย

. ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ เงินทุนครึ่งหนึ่งจะมาจากกลุ่มเซ็นทรัล และส่วนที่เหลือจะมาจาก JD.com และ JD Finance รวมถึง Provident Capital (โพรวิเดนท์ แคปปิตอล) ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์ของ JD.com ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซีย

.

ในการเปิดตัวธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ และฟินเทคในครั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลจะนำความแข็งแกร่งในด้านธุรกิจค้าปลีก ที่มีเครือข่ายร้านค้า (physical stores network) พร้อมรองรับการให้บริการแบบออมนิแชแนล (Omnichannel) และการชำระเงินที่สะดวกขึ้นด้วยทางเลือกที่หลากหลาย รวมถึงใช้แบรนด์และความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวงการค้าปลีกจากฐานลูกค้า The 1 card มาพลิกโฉมธุรกิจอีคอมเมิร์ซของไทยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า รวมไปถึงพัฒนาการเติบโตของกลุ่มเซ็นทรัลในด้านออมนิแชแนลผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหม่นี้

. ด้าน JD.com จะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซ และด้านโลจิสติกส์มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในครั้งนี้ ส่วนความร่วมมือด้านบริการฟินเทคนั้นจะต่อยอดจากความรู้เชิงลึกด้านเทคโนโลยีทางการเงินของ JD Finance รวมไปถึงประสบการณ์การพัฒนาบริการฟินเทคที่ง่ายต่อการใช้งานในตลาดใหม่ (Developing Markets), การใช้ AI (Artificial Intelligence), เทคโนโลยีคลาวด์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทันสมัย ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจ


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer