top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

20 อันดับ เจ้าสัวเมืองไทย ตระกูลไหนรวยที่สุด อัพเดท 2563

20 อันดับ เจ้าสัวเมืองไทย อัพเดทล่าสุดใน ปี 2563 อ้างอิงการจัดอันดับโดย Forbes Thailand
มาลองส่องกันว่า มีใครบ้าง ตระกูลหรือครอบครัวไหนบ้าง ซึ่งการจัดอันดับของทาง Forbes จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลการถือหุ้นและการเงิน ที่ได้รับมาจากตระกูลและบุคคลต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแล

ซึ่งลิสต์ในอันดับเหล่านี้จะไม่ใช่แค่การจัดความร่ำรวยของตัวบุคคล แต่เป็นการนับรวมทรัพย์สินของตระกูล และที่ใช้กันในเครือญาติ ซึ่งหลายครอบครัวมีสมาชิกจำนวนมาก และมีหลายรุ่นด้วย


ข้อมูลอัพเดทล่าสุดคือวันที่ 13 มีนาคม 2563


อันดับ / ทรัพย์สิน / ประเภทธุรกิจ

 1. พี่น้องเจียรวนนท์ / 8.92 แสนล้านบาท / อาหาร

 2. เฉลิมอยู่วิทยา / 6.6 แสนล้านบาท / เครื่องดื่ม

 3. เจริญ สิริวัฒนภักดี / 3.43 แสนล้านบาท / เครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์

 4. ตระกูลจิราธิวัฒน์ / 3.1 แสนล้านบาท / ค้าปลีก

 5. สารัชถ์ รัตนาวะดี / 2.22 แสนล้านบาท / พลังงาน

 6. อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา / 1.24 แสนล้านบาท / รีเทล

 7. ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ / 1.01 แสนล้านบาท / สีทาอาคาร

 8. ตระกูลโอสถานุเคราะห์ / 9.8 หมื่นล้านบาท / เครื่องดื่ม

 9. วานิช ไชยวรรณ / 9.15 หมื่นล้านบาท / ประกันชีวิต

 10. ชูชาติ เพชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ / การเงิน

 11. นพ.ปราเสริฐ ปราสาททอง / 8.49 หมื่นล้านบาท / การแพทย์

 12. Harald Link / 7.51 หมื่นล้านบาท / หลากหลาย

 13. กฤตย์ รัตนรักษ์ / 7.35 หมื่นล้านบาท / สื่อ

 14. คีรี กาญจนพาสน์ / 6.20 หมื่นล้านบาท / ขนส่ง สื่อ โฆษณา อสังหาริมทรัพย์

 15. สันติ ภิรมย์ภักดี / 6.07 หมื่นล้านบาท / เครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์

 16. ทักษิณ ชินวัตร / 6.04 หมื่นล้านบาท / การลงทุน

 17. วิชัย ทองแตง / 5.88 หมื่นล้านบาท / การลงทุน

 18. สมโภชน์ อาหุนัย / 5.72 หมื่นล้านบาท / พลังงาน

 19. ฤทธิ์ ธีระโกเมน / 5.39 หมื่นล้านบาท / อาหาร

 20. ศุภลักษณ์ อัมพุช / 5.23 หมื่นล้านบาท / รีเทล