top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

“เลเวลอัพ โฮลดิ้ง” ร่วมกับ สสว. จัดสัมมนา เผยเคล็ดลับ “การใช้แอพพลิเคชั่นอย่างไร…ให้โดนตลาดจีน”
บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ( Level Up Holding Co., Ltd.) นำโดย นายอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้งจำกัด ( Level Up Holding Co., Ltd.) กูรูด้านการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านการบริหารและกลยุทธิ์ให้กับบริษัทไทยในประเทศจีน ร่วมสัมมนาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ นำผู้ประกอบการไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และกลยุทธิ์ในการผลักดันธุรกิจสู่ตลาดจีน พร้อมเผยเทคนิคการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และตอบรับการสื่อสารยุคดิจิทัลในหัวข้อ “การใช้แอพพลิเคชั่นอย่างไร ให้โดนตลาดจีน” จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ภายใต้ งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) โดยในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200 ท่าน  ทั้งผู้ประกอบการ และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจการตลาดยุคดิจิทัล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทุกท่าน ทางบริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้งจำกัด เสริมช่องทางให้คำปรึกษาการผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จในประเทศจีน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆ ผ่านช่องทาง  www.levelupthailand.com  ทั้งนี้ การสัมมนา  “การใช้แอพพลิเคชั่นอย่างไร ให้โดนตลาดจีน” จัดขึ้น ณ ห้องแสนสุข ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing