top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

“เลเวลอัพ โฮลดิ้ง” ผลึกพลัง “วิทยาลัยนานาชาติจีน ม.กรุงเทพ” ลงนาม “สนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกงานนายบรรณ ภุชงค์เจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร (ซ้าย) ผู้บริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ( Level Up Holding Co., Ltd.) เอเจนซี่การทำตลาดจีนเบอร์หนึ่งของประเทศไทย จับมือ ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ (ที่ 2 จากขวา) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นจีน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามในสัญญาแสดงความร่วมมือทางวิชาการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ได้พัฒนาความรู้ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีการบูรณาการการทำงานเข้าด้วยกัน มุ่งสร้างบัณฑิต ที่พึงประสงค์อันสมควรได้รับการส่งเสริมและเพื่อพัฒนาศักยภาพความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยที่มา : https://bangkok-today.com/web/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e-%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9e/

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing

China ecommerce