top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

สีจิ้นผิง ยึดหลักการใน “สมุดปกขาว” นำพาจีนสู่ยุคใหม่


สีจิ้นผิง ยึดหลักการ สมุดปกขาว มุ่งพัฒนาประเทศจีนโดยอยู่บนฐานของการสร้างความมีเสถียรภาพและสันติภาพ โดยจะไม่เป็นมหาอำนาจที่เข้าแทรกแซงประเทศอื่น หรือขยายอิทธิพลออกไป


เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค. 2019 ที่ผ่านมา ทางสำนักข่าวในจีนหลายแห่ง ได้รายงานเรื่องของ “สมุดปกขาว” ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการป้องกันประเทศจีนในยุคใหม่ ซึ่งถูกเผยแพร่โดย

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของรัฐ (State Council Information Office - SCIO) ได้มีการอธิบายถึงลักษณะสำคัญของแผนป้องกันประเทศจีนไว้ว่า “ประเทศจีน จะไม่มีทางวางตัวเป็นมหาอำนาจเพื่อแสวงหาการขยายขอบเขตอิทธิพลของประเทศออกไปสู่ประเทศอื่นในโลก"


สีจิ้นผิง จีน
สีจิ้นผิง

สำหรับใน “สมุดปกขาว” มีการระบุถึงหลักการสำคัญที่ต้องการให้ประเทศจีนเป็นชาติที่พัฒนาและสร้างความมีเสถียรภาพและสันติภาพมาโดยตลอด โดยจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มสงครามหรือสร้างความขัดแย้งกับชาติอื่น นับตั้งแต่เริ่มสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี 1949 หรือประมาณ 70 ปีก่อน ซึ่งจีนก็ยึดแนวทางนี้มาตลอดในการพัฒนาประเทศจีนมากกว่าการรุกรานหรือทำสงครามเพื่อขยายดินแดน


หลังจากมีการปรับเปลี่ยนระบบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการปฏิรูปเปิดประเทศในยุคของเติ้งเสี่ยวผิง ประเทศจีนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้น ๆ ในขณะที่เรื่องระดับโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่น ๆ จีนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสันติภาพ รวมถึงแสดงเจตจำนงว่ามีความเต็มใจที่ลดจำนวนขนาดกองทัพปลดแอกประชาชนจีนลงราว 4 ล้านคน เพื่อแสดงจุดยืนในเรื่องนี้


ในปัจจุบัน จีนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลกโดยเน้นหลักการพึ่งพาตัวเองเป็นอันดับแรก และที่สำคัญคือ ไม่ได้ใช้กำลังทหารเพื่อขยายอิทธิพลหรือล่าอาณานิคมในทางเศรษฐกิจหรือแทรกแซงทางการเมืองเป็นหลัก แต่ปัจจัยสำคัญมาจากการร่วมกันพัฒนาประเทศจากประชาชน นักธุรกิจ พ่อค้า ข้าราชการ ของคนจีนในประเทศ


นอกจากนี้ ประเทศจีนยังออกตัวว่า ให้การสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในสถานะหุ้นส่วน มากกว่าที่จะเข้าร่วมกลุ่มกำลังทหารระหว่างประเทศใด ๆ และจีนยังแสดงออกว่า ต้องการต่อต้านความรุนแรงและการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจอื่นด้วย


สมุดปกขาว ยังระบุว่าการพัฒนาการป้องกันประเทศของจีนมีเป้าหมายเพื่อบรรลุความจำเป็นด้านความมั่นคงอันเป็นสิทธิโดยชอบธรรม และเป็นกำลังเสริมสร้างสันติภาพโลก

นอกจากนี้ จีนยังยืนยันผ่านประวัติศาสตร์ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาแล้วว่า จีนจะยังคงจุดยืนเดิม โดยจะไม่เจริญรอยตามกลุ่มมหาอำนาจอื่นที่มุ่งสร้างอิทธิพลและแสวงหาความเป็นใหญ่ในโลก ในขณะที่จีนแม้ว่าจะพัฒนาไปแค่ไหน ก็จะไม่ขยายอิทธิพลเพื่อทำให้ประเทศอื่นเป็นภัย


สำหรับสมุดปกขาว ในหัวข้อที่ว่าด้วย “การป้องกันประเทศในยุคใหม่” ถูกรายงานว่า มีความยาวกว่า 27,000 ตัวอักษร ซึ่งได้รับการเผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของรัฐ (State Council Information Office - SCIO) นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดเผยถึงระบบนโยบายป้องกันประเทศของจีนเป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะในแง่กลยุทธ์ หลักการพื้นฐาน และพัฒนาการในด้านป้องกันประเทศ การพัฒนาอาวุอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การพัฒนานี้เป็นไปเพื่อเน้นที่ระบบป้องกันประเทศของจีนแหล่งอ้างอิง


=========================================

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่

ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing