top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนปรับปรุงการท่องเที่ยว เน้นราคาถูกและบริการดี ทำรายได้พุ่งหลักแสนล้านหยวน

จีนปรับปรุงการท่องเที่ยวในประเทศ สร้างรายได้เพิ่มหลักแสนล้านหยวน


มีกรณีศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวของจีน ที่ทำให้หลายภาคส่วนได้มีการนำไปปรับเปลี่ยนและยกระดับให้ดีขึ้น หลังความสำเร็จของการท่องเที่ยวในจีน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวของวันชาติจีนตั้งแต่เมื่อวันที่วันที่ 1-7 ตุลาคมในปี 2018 ทที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดเฉลิมฉลองเพื่อครบรอบการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมากปรากฏการณ์ท่องเที่ยวในจีนที่ว่านี้ ไม่ได้เคยมีมาก่อนในช่วงที่จีนปิดประเทศ แต่ในช่วงหลายปีมานี้ นักท่องเที่ยวจีนกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหลายประเทศทั่วโลกต่างก็ต้องการจับจ้องให้ได้

จีนเองก็ไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวในประเทศต้องออกไปใช้จ่ายเงินในต่างแดนมากเกินไป ดังนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงได้มีการรณรงค์และยกระดับการท่องเที่ยวในจีนเพิ่มมากขึ้น โดยบทสรุปสำคัญก็คือ


· เน้นราคาถูก สำหรับค่าตั๋วเดินทางและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

· ยกระดับคุณภาพงานบริการ และความสะดวก


ซึ่งในเรื่องนี้ มีรายงานจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนได้เก็บสถิติและข้อมูล ระบุว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางภายในประเทศจีนในช่วงวันหยุดจากวันชาติทั้ง 7 วัน รวมแล้วมีมากถึง 730 ล้านทริป ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นกว่า 9.43% และสร้างมูลค่ามากเกือบ 6 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 9.04% เมื่อเทียบกับปีก่อน


โดยสรุปแล้ว การท่องเที่ยวจีนก็กำลังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากยุโรปและเอเชียมากขึ้น